Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu odbędzie się egzamin z historii sztuki. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Po godzinie 14 znajdziecie na naszej stronie arkusz i przykładowe odpowiedzi z egzaminu z geografii.

Egzamin z geografii rozpocznie się o godz. 9, a z historii sztuki o godz. 14. Na obu egzaminach obowiązuje reżim sanitarny.

Na naszej stronie opublikujemy arkusz egzaminacyjny geografii. Warto zapamiętać adres: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-matura lub pobrać aplikację, by otrzymać na telefon powiadomienie.

Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało 72,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 26,6 proc., a egzaminu z historii sztuki - 3,6 tys. osób, czyli 1,3 proc.

Egzamin z geografii zdawać będzie w piątek także 2,1 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników, a z historii sztuki - 325 abiturientów z wcześniejszych roczników.

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Geografia jednym z najchętniej wybieranych przedmiotów


Geografia od lat należy do najchętniej wybieranych przedmiotów przez maturzystów. Jest na drugim miejscu - po języku angielskim na poziomie rozszerzonym - wśród wyborów tegorocznych absolwentów liceów i techników. Historia sztuki należy do przedmiotów rzadko wybieranych.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Harmonogram matur 2020

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, pierwszy egzamin maturalny odbył się 8 czerwca. Absolwenci liceów i techników najpierw napisali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

We wtorek 9 czerwca przystąpili do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Z kolei w środę 10 czerwca zmierzyli się z językiem angielskim.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

W poniedziałek 15 czerwca odbył się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

We wtorek 16 czerwca odbyły się egzaminy z biologii i z wiedzy o społeczeństwie

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z BIOLOGII

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z WOS-u

W środę 17 czerwca maturzyści zdawali chemię i informatykę

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z CHEMII

W czwartek 18 czerwca abiturienci przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ARKUSZ I ODPOWIEDZ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Matura 2020 w reżimie sanitarnym

Organizacja tegorocznych egzaminów wygląda zupełnie inaczej niż sesje maturalne z poprzednich lat. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły i w salach, w których odbywają się egzaminy są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.