Matura 2020 z chemii. W środę o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli rozszerzony egzamin z chemii. Na RMF24.pl publikujemy arkusz zadań z dzisiejszego testu. Znajdziecie u nas również odpowiedzi opracowane przez ekspertów dla portalu Interia.pl.


Matura z chemii nie jest obowiązkowa.  Przystąpili do niej tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. 

W całym kraju egzamin z chemii pisało blisko 25,6 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników oraz 9,5 tys. abiturientów z wcześniejszych lat. 

Egzamin z chemii rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał trzy godziny. W tym czasie zdający rozwiązywali zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

MATURA 2020: CHEMIA (poziom rozszerzony) - arkusz CKE (pobierz tutaj) 
Wszystkie odpowiedzi do egzaminu maturalnego z chemii są publikowane na portalu Interia.pl


Matura 2020: Wyjątkowo bez egzaminów ustnych. Tradycyjnie co najmniej 4 egzaminy pisemne

Matura 2020 rozpoczęła się 8 czerwca obowiązkowymi egzaminami na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Część maturzystów przystąpiła już też do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Każdy abiturient musi wybrać przynajmniej jeden taki przedmiot. Odbyły się już m.in. rozszerzone egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego, biologii, matematyki, WOS-u czy łaciny.

Wśród przedmiotów do wyboru są poza matematyką: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także język polski i języki obce nowożytne.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - abiturienci nie muszą natomiast przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W roku przyszłym sprawdziany ustne mają być znów przeprowadzane.

Rozpoczęta w poniedziałek 8 czerwca pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia.

Abiturienci, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminów w czerwcu, mogą napisać maturę w dodatkowej sesji w lipcu.