265 tysięcy maturzystów zmierzyło się dzisiaj z pisemnym egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Na RMF 24 publikujemy arkusz zadań WRAZ Z propozycjami odpowiedzi!

MATURA 2020. ARKUSZ EGZAMINACYJNY z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: POZIOM PODSTAWOWY >>>>

MATURA 2020. EGZAMIN z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: POZIOM PODSTAWOWY. TRANSKRYPCJA NAGRAŃ >>>>

Odpowiedzi na zadania maturalne z języka angielskiego na poziomie podstawowym specjalnie dla Was przygotował filolog angielski Dawid Siwek. Zadania testowe opublikowaliśmy poniżej. 


Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze, a język angielski jest od lat najpopularniejszym wśród zdających.

W tym roku chęć zdawania angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało blisko 256 tysięcy - czyli aż 94 procent - tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Wraz z nimi do napisania egzaminu przystąpiło dzisiaj również ponad 9 tysięcy abiturientów z wcześniejszych roczników.

Podium od lat się nie zmienia: Angielski dominuje, a poza nim maturzyści najczęściej wybierają niemiecki i rosyjski

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest od lat niemiecki: w tym roku na poziomie podstawowym chce go zdawać 11,5 tysiąca tegorocznych absolwentów.

Trzecie miejsce należy do rosyjskiego, który na poziomie podstawowym zdawać chcą 4 tysiące absolwentów z tego roku.

Pozostałe języki - włoski, francuski i hiszpański - zdawać będzie na poziomie podstawowym - w każdym przypadku - poniżej jednego procenta maturzystów.

Matura 2020: Co najmniej 4 egzaminy pisemne, wyjątkowo bez egzaminów ustnych

Maturzyści muszą przystąpić w sumie do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: przed angielskim zmierzyli się ze sprawdzianami z języka polskiego i matematyki.

Ponadto muszą przystąpić do co najmniej jednego pisemnego sprawdzianu z wybranego przedmiotu - maksymalnie zaś mogą zdecydować się na 6 takich egzaminów. Sprawdziany z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - abiturienci nie muszą natomiast przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Te sprawdziany zostaną przeprowadzone wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik takiego egzaminu, starając się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, przeprowadzonych będzie tylko 327 egzaminów ustnych.

W przyszłym roku natomiast sprawdziany ustne mają być znów przeprowadzane.

Rozpoczęta w poniedziałek pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca, a wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia.