Ponad 300 tysięcy maturzystów zmierzyło się dzisiaj z królową nauk: napisali obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Na RMF 24 publikujemy arkusz zadań oraz odpowiedzi! Sprawdźcie, jak Wam poszło!

MATURA 2020. ARKUSZ EGZAMINACYJNY z MATEMATYKI: POZIOM PODSTAWOWY >>>>

Do napisania egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiły o 09:00 rano 304 tysiące abiturientów: spośród nich 272 tysiące to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników, a 32 tysiące to abiturienci z wcześniejszych lat. Byli wśród nich zarówno zdający maturę po raz pierwszy, jak i tacy, którzy wcześniej nie zdali egzaminu z matematyki albo chcieli poprawić swój wynik.

Matura 2020. Odpowiedzi z matematyki

Poniżej publikujemy odpowiedzi z matematyki, poziom podstawowy. Maturalne zadania rozwiązywał dla Was nauczyciel Tomasz Wierzchowski z liceum w Węgorzewie wraz z tegorocznymi maturzystami.Matura 2020: Co najmniej 4 egzaminy pisemne, wyjątkowo bez egzaminów ustnych

Maturzyści muszą przystąpić w sumie do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Ponadto muszą przystąpić do co najmniej jednego pisemnego sprawdzianu z wybranego przedmiotu - maksymalnie zaś mogą zdecydować się na 6 takich egzaminów. Sprawdziany z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - abiturienci nie muszą natomiast przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

W przyszłym roku sprawdziany ustne mają być znów przeprowadzane.

Rozpoczęta w poniedziałek pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca, a wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia.