Egzamin dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie - zakończony. Na RMF24.pl publikujemy arkusz zadań z dzisiejszego testu. Wkrótce znajdziecie u nas także odpowiedzi opracowane przez ekspertów dla portalu Interia.pl.

Matura z WOS-u nie jest obowiązkowa.  Przystąpili do niej tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. 

Chęć zdawania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie wyraziło 16,6 tys. osób, czyli 6,1 proc. Zdawało go także 1,6 tys. osób z wcześniejszych roczników.

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie rozpoczął się we wtorek o godzinie 14.00. Na poziomie podstawowym trwał 120 minut, a na rozszerzonym - 180 minut. Wybór poziomu mieli tylko absolwenci z dawniejszych roczników, zdający zgodnie z tzw. starą formułą.

MATURA 2020: WOS (poziom rozszerzony) - arkusz CKE (POBIERZ TUTAJ)

Poniżej publikujemy odpowiedzi opracowane przez ekspertów dla portalu Interia.pl:
Wszystkie odpowiedzi do egzaminu z WOS-u są publikowane na portalu Interia.pl

Matura 2020: Wyjątkowo bez egzaminów ustnych. Tradycyjnie co najmniej 4 egzaminy pisemne

Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego.

Ponadto muszą przystąpić do co najmniej jednego pisemnego sprawdzianu z wybranego przedmiotu - maksymalnie zaś mogą zdecydować się na 6 takich egzaminów. Sprawdziany z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są poza matematyką: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także język polski i języki obce nowożytne.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - abiturienci nie muszą natomiast przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W roku przyszłym sprawdziany ustne mają być znów przeprowadzane.

Rozpoczęta w poniedziałek 8 czerwca pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia.