Maturę zdało 81,8 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji czerwcowej, dodatkowej lipcowej i poprawkowej we wrześniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 87,1 procent wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu, a wśród absolwentów techników - 73,1 procent.

Według ostatecznych danych opublikowanych przez CKE, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach - 96 proc., w technikach - 92 proc.), z matematyki - 83 proc. (w liceach 88 proc., a w technikach - 76 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 94 proc. (w liceach 95 proc., a w technikach - 91 proc.).

Maturę z języka niemieckiego zdało 88 proc. absolwentów (w liceach - 92 proc., w technikach - 84 proc.), z rosyjskiego - 87 proc. (w liceach - 91 proc., w technikach - 82 proc.), z francuskiego - 98 proc. (w liceach - 99 proc., w technikach - 76 proc.), z hiszpańskiego - 96 proc. (w liceach - 97 proc., w technikach - 71 proc.), a z włoskiego - 93 proc. (w liceach - 92 proc., w technikach - 95 proc.).

Egzaminy z języków mniejszości narodowych: litewskiego i ukraińskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich, a z białoruskiego - 99 proc.

Ponad 17 procent mogło poprawić egzamin we wrześniu

Do egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło w tym roku w terminie głównym i dodatkowym 260 262 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu przystąpiło 49 611 abiturientów.

Ze wstępnych danych CKE opublikowanych na początku sierpnia - obejmujących tylko czerwcową sesję maturalną, bez dodatkowej lipcowej - wynikało, że świadectwo dojrzałości uzyskało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a 17,2 proc. abiturientów - ci, którzy nie zdali jednego przedmiotu - miało prawo do poprawki na początku września.

Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, będą mogli poprawiać egzaminy dopiero za rok.

Z kolei w ubiegłym roku w lipcu CKE podała, że maturę zdało 80,5 proc. abiturientów, a prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 12,9 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało w ubiegłym roku 87,5 proc. abiturientów.