Matura 2020 z biologii. We wtorek o godz. 9:00 maturzyści rozpoczęli egzamin z biologii. Na RMF24.pl publikujemy arkusz zadań z dzisiejszego testu. Znajdziecie u nas także odpowiedzi opracowane przez ekspertów dla portalu Interia.pl.

Matura z biologii rozpoczęła się we wtorek o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 12:00. Abiturienci mieli równo trzy godziny na rozwiązanie wszystkich zadań.

Biologia jest jednym z chętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze. Jednocześnie egzamin z tego przedmiotu co roku należy do jednych z najtrudniejszych. W całej Polsce biologię pisało dziś w sumie 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (czyli 17,2 proc. wszystkich zdających).

Cały arkusz znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Matura 2020, biologia - odpowiedzi:

Wszystkie odpowiedzi do egzaminu z biologii są publikowane na portalu Interia.pl.

Matura 2020: Wyjątkowo bez egzaminów ustnych. Tradycyjnie co najmniej 4 egzaminy pisemne

Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego.

Ponadto muszą przystąpić do co najmniej jednego pisemnego sprawdzianu z wybranego przedmiotu - maksymalnie zaś mogą zdecydować się na 6 takich egzaminów. Sprawdziany z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są poza matematyką: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także język polski i języki obce nowożytne.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - abiturienci nie muszą natomiast przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W roku przyszłym sprawdziany ustne mają być znów przeprowadzane.

Rozpoczęta w poniedziałek 8 czerwca pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia.