Maraton maturalny 2012 rozpoczął się 4 i potrwa do 25 maja. W tym czasie matury będzie zdawać 380 tysięcy abiturientów z ponad 8 tysięcy szkół. Na oficjalne wyniki matur będą musieli czekać aż do 29 czerwca. Postanowiliśmy skrócić to oczekiwanie i w tym miejscu zbierzemy wszystkie arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez ekspertów.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy (na poziomie podstawowym). Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Mogą też przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych - do sześciu (zdają je na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym). Aby uzyskać świadectwo maturalne, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Poniżej publikujemy arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz rozwiązania proponowane przez naszych ekspertów. W przypadku niektórych przedmiotów opublikujemy także rozwiązania przygotowane przez dziennikarzy RMF FM, którzy postanowili zmierzyć się z tegoroczną maturą.

Komunikaty o nowych arkuszach i rozwiązaniach będziemy publikowali na naszym profilu na Facebooku. Zajrzyjcie tam i dołączcie do fanów RMF24.pl. Dzięki temu od razu dowiecie się, gdy na naszej stronie pojawią się kolejne testy maturalne i odpowiedzi.

Dzień pierwszy: język polski, poziom podstawowy

4 maja maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka polskiego w wariancie podstawowym. Oto czysty arkusz egzaminacyjny oraz rozwiązania (tylko pytania 1-14 - bez wypracowania). Publikujemy także rozwiązanie w wykonaniu naszej redakcyjnej koleżanki Agnieszki Olczyk. Agnieszka jest z wykształcenia teatrologiem, maturę zdawała 15 lat temu (czyli jeszcze w starym systemie), przy czym do matury z polskiego nie musiała przystępować, bo była olimpijką. Sprawdźcie, jak poszło Agnieszce, sprawdźcie, jak poszło Wam.

Rozwiązania zadań (1-14 - bez wypracowań) zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL

Dzień drugi: język polski, poziom rozszerzony

7 maja maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka polskiego w wersji rozszerzonej. Zdawał go co dziesiąty abiturient. Ci, którzy się na to zdecydowali, musieli się zmierzyć z twórczością Kochanowskiego, Osieckiej oraz Fink.

Dzień trzeci: matematyka, poziom podstawowy

Ponad 422 tysiące maturzystów z ponad 8 tysięcy szkół przystąpiło do obowiązkowego, pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin zostanie zaliczony, jeśli maturzysta uzyska co najmniej 30 procent punktów. Zdaniem tych, którzy rozwiązywali test, nie należał on do najtrudniejszych. Dla nas maturę z matematyki rozwiązali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ.

Rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze podstawowej z matematyki zaproponowali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ

Zobacz również:

Dzień czwarty: matematyka, poziom rozszerzony

62 tysiące maturzystów pisało egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Nie był obowiązkowy, a na przystąpienie do niego zdecydował się co 7. abiturient.

Rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze podstawowej z matematyki zaproponowali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ

Dzień piąty: język angielski, poziom podstawowy i rozszerzony

Abiturienci przystąpili w czwartek do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Test pisemny na tym poziomie z języka obcego jest jednym z obowiązkowych punktów na maturze. W tym roku język angielski na egzaminie dojrzałości wybrało 332 tys. abiturientów, czyli około 85 proc. ogółu.

Publikujemy propozycje rozwiązań zadań zamkniętych 1-5, bez zadań otwartych. Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL.

Po południu przeprowadzono egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 79 tys. maturzystów, czyli 23 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.

Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL.

Dzień szósty: WOS i fizyka z astronomią, poziom podstawowy i rozszerzony

Maturzyści przystąpili w piątek do egzaminów z wiedzy o społeczeństwie oraz fizyki i astronomii. WOS należy do grupy najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze. W tym roku zdecydowało się na niego 16 proc. zdających. Egzamin z fizyki z astronomią odbywał się po południu.

Rozwiązania zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL

Rozwiązania zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL

Dzień siódmy: biologia i historia

Ponad 75 tys. maturzystów pisało w poniedziałek 14 maja egzamin z biologii. W tym roku chęć jego zdawania zadeklarowało ponad 19 proc. abiturientów. O 14 rozpoczął się egzamin z historii. Należy ona z kolei do przedmiotów rzadziej wybieranych - w tym roku zdaje go ponad 23 tys. młodych ludzi.

Rozwiązania zaproponował ekspert Interia.pl

Zobacz arkusz z egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym

Zobacz rozwiązania z historii - poziom rozszerzony

Rozwiązania zaproponował ekspert Interia.pl

Dzień ósmy: informatyka i chemia

We wtorek 15 maja maturzyści zmierzyli się z informatyką. Chęć zdawania egzaminu z informatyki zadeklarowało 4,1 tys. maturzystów. Więcej niż połowa z nich - 2,4 tys. - zdawało egzamin na poziomie podstawowym, reszta - na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 195 minut, a na poziomie rozszerzonym - 240 minut.

We wtorek popołudniu maturzyści zdawali egzamin z chemii. Chęć zdawania tego przedmiotu zadeklarowało 45,9 tys. abiturientów. Większość z nich - 37 tys. - zdaje go na poziomie rozszerzonym.

Rozwiązania zaproponował ekspert Interia.pl

Dzień dziewiąty: język niemiecki

16 maja maturzyści przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego. Przedmiot ten obejmuje poziom podstawowy oraz rozszerzony. W tym roku język niemiecki zdawało 51 tysięcy uczniów.

oraz

Rozwiązania zaproponował ekspert Interia.pl

Rozwiązania zaproponował ekspert Interia.pl

Dzień dziesiąty: geografia i filozofia

Ponad 83 tys. maturzystów przystąpiło w czwartek o godzinie 9 do egzaminu pisemnego z geografii. Przedmiot ten jest od lat jednym z najchętniej wybieranych na maturze. W tym roku chęć zdawania geografii zadeklarowało blisko 22 proc. maturzystów. Od godziny 14 trwają zmagania maturzystów z filozofią.

Rozwiązania zaproponował ekspert Interia.pl

Język francuski dla nielicznych

W poniedziałek maturzyści pisali egzamin pisemny z języka francuskiego. Francuski - podobnie jak hiszpański i włoski - należy do języków wybieranych przez nieliczną grupę maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z języka francuskiego zadeklarowało 2,6 tys. abiturientów, czyli mniej niż jeden procent. Mniej niż połowa maturzystów zdających egzamin z tego języka (około tysiąca osób) przystąpiło także do egzaminu na poziomie rozszerzonym.