Niemal 72 tysiące maturzystów zmierzyło się dzisiaj z pisemnym egzaminem z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na RMF 24 publikujemy arkusz zadań i odpowiedzi, opracowane przez ekspertów dla portalu Interia.pl!

MATURA 2020. ARKUSZ ZADAŃ z MATEMATYKI: POZIOM ROZSZERZONY >>>>


Pozostałe odpowiedzi znajdziecie w portalu INTERIA.PL. [KLIKNIJ TUTAJ>>>]


Matematyka na poziomie rozszerzonym należy - po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i geografii - do najczęściej wybieranych przez maturzystów przedmiotów.

W tym roku chęć napisania maturalnego sprawdzianu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 65,9 tysiąca - czyli aż 24,2 procent - tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Wraz z nimi do egzaminu tego przystąpiło dzisiaj także prawie 6 tysięcy abiturientów z wcześniejszych roczników.

Matura 2020: Wyjątkowo bez egzaminów ustnych. Tradycyjnie co najmniej 4 egzaminy pisemne

Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego.

Ponadto muszą przystąpić do co najmniej jednego pisemnego sprawdzianu z wybranego przedmiotu - maksymalnie zaś mogą zdecydować się na 6 takich egzaminów. Sprawdziany z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są poza matematyką: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także język polski i języki obce nowożytne.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - abiturienci nie muszą natomiast przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W roku przyszłym sprawdziany ustne mają być znów przeprowadzane.

Rozpoczęta w poniedziałek 8 czerwca pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia.