Blisko 11 mld zł z funduszy unijnych trafi w latach 2021-2027 na Dolny Śląsk. Komisja Europejska zaakceptowała Fundusze Europejskie dla regionu wraz z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. To największy w historii Dolnego Śląska budżet unijny.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że nowy program regionalny dla Dolnego Śląska to "ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół". Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla naszego regionu - powiedział Przybylski.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDŚ) 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim na najbliższe lata.

Zarząd województwa dolnośląskiego podkreślił, że udało się zwiększyć niemal dwukrotnie wyjściowe środki przeznaczone dla regionu w ramach FEDŚ. Z wyjściowej kwoty 870 mln euro pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ostatecznie na Dolny Śląsk trafi 1,735 mld euro.

Dolny Śląsk otrzyma drugą co do wielkości, po Śląsku, kwotę wsparcia dla regionu węglowego - 581 mln euro. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafią do subregionu wałbrzyskiego.