Reprezentanci Kongresu Ruchów Miejskich, Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Centrum Inicjatyw Społecznych ogłosili podczas Światowego Forum Miejskiego trwającego w Katowicach powstanie śląskiego UrbanLabu.

Jak zapowiedzieli twórcy inicjatywy podczas konferencji prasowej, ma to być swoiste laboratorium badania miast, działań społecznych, partycypacji i edukacji miejskiej. Ma się przysłużyć zintegrowanemu rozwojowi miast regionu poprzez zaangażowanie naukowców, organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu i mieszkańców we wspólne działania badawczo-wdrożeniowe.

Urbanlaby w Polsce się pojawiają, jest ich już kilka, ale zazwyczaj są powoływane przez samorządy. Nam zależy na współpracy różnych aktorów zajmujących się polityką miejską. Śląski UrbanLab będzie starał się testować i prototypować rozwiązania dla miast - powiedziała prezeska Kongresu Ruchów Miejskich Marta Jaskulska.

Twórcy śląskiego UrbanLabu zapowiedzieli, że będą badać i diagnozować różne zasoby w miastach regionu, działając w ścisłej współpracy z naukowcami i mieszkańcami. Zgromadzony w ten sposób materiał ma ułatwić proces podejmowania decyzji i budowanie rozwiązań dla potrzeb i problemów, jakie pojawiają się w funkcjonowaniu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i całego woj. śląskiego.

Światowe Forum Miejskie to odbywająca się co dwa lata konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Jej organizatorem jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany pod nazwą UN-Habitat. 11. Sesja Forum odbywa się właśnie pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" w Katowicach.