​Ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia w niektórych częściach woj. śląskiego tzw. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu wydały na sobotę i niedzielę służby środowiskowe. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 wiążę się z niskimi temperaturami i słabym wiatrem.

Jak wynika z komunikatu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, na sobotę i niedzielę wydano powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dot. pyłu PM10.

Obszar, którego powiadomienie dotyczy w sobotę, obejmuje:

Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Dąbrowę Górniczą, a także powiaty: bieruńsko-lędziński, tyski, bielski, cieszyński i żywiecki. Objęty powiadomieniem obszar zamieszkuje blisko 1,3 mln osób.

Obszar, którego powiadomienie dotyczy w niedzielę, obejmuje:

Bytom, Chorzów, Katowice, Zabrze, Gliwice i Bielsko-Białą oraz powiaty: cieszyński, rybnicki, wodzisławski i żywiecki. Na tym obszarze mieszka ponad 1,6 mln osób.

Jako przyczynę sytuacji wskazano "warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego".

Podobne ostrzeżenie obowiązywało w poprzednich dniach. Zgodnie z sobotnim raportem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach poinformował o przekroczeniu dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 mikrogramów na metr sześcienny powietrza) w czwartek.

Przekroczenie tej wartości odnotowano w czwartek na stacjach pomiarowych w: Wodzisławiu Śląskim o 75 proc., Katowicach (stacja komunikacyjna) o 68 proc., Raciborzu o 67 proc., Cieszynie o 65 proc., Żywcu o 46 proc., Rybniku o 41 proc., Zabrzu o 40 proc., Gliwicach o 36 proc., Bielsku-Białej o 33 proc., Lublińcu o 30 proc., Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 29 proc., Katowicach o 25 proc., Tychach o 24 proc., Ustroniu o 15 proc., Sosnowcu o 6 proc., i Dąbrowie Górniczej o 4 proc.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. poziom informowania jest określony dla średniodobowej wartości 100 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10. Poziom informowania to dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości, ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów.
Limit dni w ciągu roku z przekroczoną normą jakości powietrza (średnio 50 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześc. w ciągu doby) wynosi zgodnie z przepisami 35. Alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów).