Prawie trzykrotnie większa powierzchnia Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej, zakup nowego sprzętu, usunięcie barier architektonicznych dla pacjentów - to udało się zrobić w ostatnich miesiącach w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Oficjalna prezentacja nowości odbędzie się w poniedziałek.

Szpital Dziecięcy w Olsztynie powiększył swój rozmiar i zyskał nowy sprzęt dzięki projektowi dotyczącemu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych u dzieci oraz programowi "Dostępność Plus dla Zdrowia".

Trzy razy więcej miejsca dla małych pacjentów i ich rodziców

Projekt onkologiczny zakładał prawie trzykrotne powiększenie powierzchni oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do leczenia kompleksowego chorób nowotworowych u dzieci. Z powodu chorób nowotworowych w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie co roku leczonych jest w oddziałach szpitalnych ok. 1,6 tys. pacjentów, a w poradniach specjalistycznych ponad 4,1 tys. pacjentów

Dwudziestołóżkowy Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej posiada aktualnie szereg udogodnień: wygodne sale chorych, w tym z izolatki z pełnym węzłem sanitarnym i śluzami. Sale chorych mają klimatyzację oraz dodatkowe wyposażenie dla rodziców (szafy i łóżka). Sale dla najmłodszych pacjentów są wyposażone w zestawy niemowlęce do pielęgnacji. 

W oddziale znajdują się dwie ogólnodostępne kuchnie, bawialnia i pokój - "strefa rodzica", czyli miejsce wypoczynku dla rodziców i opiekunów przebywających wraz z pacjentami. Nowy oddział zyskał także odrębny pokój do udzielania porad psychologicznych.

Szpital bez barier

Szpital Dziecięcy w Olsztynie jako pierwszy szpital w regionie w maju 2021 r. rozpoczął realizację kompleksowego programu poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach rządowego programu Dostępność Plus dla Zdrowia. 

Przebudowano wejścia, rejestrację, informację oraz inne pomieszczenia przychodni specjalistycznej (szatnię, toalety dla pacjentów i personelu). Ciągi komunikacyjne są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (montaż systemu FON, tabliczek informacyjnych z informacją w alfabecie Braila, planu tylfograficznego). 

Została wyodrębniona dodatkowa poczekalnia dla pacjentów, przebudowane zostały wejścia do gabinetów oraz wymieniono drzwi o odpowiedniej szerokości. Przystosowanie parteru budynku ze względu na znajdujące się tam wejście do przychodni, rejestrację, informację, szatnię, toalety i ważne poradnie oraz pracownie znacznie poprawiło dostępność architektoniczną budynku.

Nowy system kolejkowy dla niepełnosprawnych

W ramach projektu został wdrożony na terenie przychodni specjalistycznej system zarządzania ruchem pacjentów oraz system kolejkowy dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. System ma za zadanie wspomagać placówkę i jej personel w obsłudze pacjenta ze szczególnymi potrzebami (osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabowidzących, osób z niepełnosprawnością słuchu, kobiet w ciąży) oraz kierować ruchem w sposób najbardziej przyjazny pacjentom. 

Dzięki projektowi przeszkolono 200 pracowników szpitala w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, 50 osób ukończyło kursy polskiego języka migowego (PJM): poziom A1 (31 osób) i poziom A2 (19 osób). Dodatkowo zaprojektowane i wyprodukowane zostały jednolite uniformy dla personelu, ułatwiające identyfikację wykonywanego zawodu osobom ze szczególnymi potrzebami - łącznie prawie 800 kompletów.