Do 9 grudnia krakowianie mogą wyrazić swoją opinię, czy zasadna jest budowa nowej linii tramwajowej między Nowym Kleparzem a placem Inwalidów. Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Będzie można też wypowiedzieć się, który z proponowanych wariantów przebiegu tej linii jest najlepszy.

W ramach konsultacji przedstawiono siedem możliwych wariantów przebiegu tramwaju, niektóre z nich z podwariantami. To propozycja m.in. wytyczenia pasa autobusowo-tramwajowego w pasie zieleni rozdzielającym obecnie jezdnie Alei Trzech Wieszczów albo tylko na jednej z jezdni w obu kierunkach - północnej albo południowej albo w tunelu pod pasem zieleni.

W ankiecie znalazły się też pytania o ocenę obecnego połączenia komunikacyjnego między Nowym Kleparzem  a Plac Inwalidów i wskazanie, co przemawiałoby za rozpoczęciem nowej inwestycji.

Telefoniczne dyżury ekspertów odbędą się 22 listopada w g. 10.00 - 11.00 oraz 5 listopada w g. 16.00 - 17.00 pod numerami telefonów 607 962 010 i 12 616 89 24.

Formularz konsultacyjny jest dostępny na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Wypełniony można przekazać do 9 grudnia w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem "Konsultacje dotyczące koncepcji budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz".