Egzamin z języka obcego gimnazjaliści mają już za sobą! Zdecydowana większość z nich zdecydowała się przystąpić do testu z angielskiego: na RMF 24 publikujemy więc arkusz z tego właśnie języka i propozycje odpowiedzi dla poziomu podstawowego, opracowane przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie!

>>>> EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY: POBIERZ ARKUSZ! <<<<

>>>> EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. JĘZYK ANGIELSKI, POZIOM PODSTAWOWY: TRANSKRYPCJA <<<<

>>>> EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. TUTAJ WSZYSTKIE ARKUSZE ZE STRONY CKE! <<<<


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. JĘZYK NIEMIECKI, POZIOM PODSTAWOWY: ARKUSZ i ODPOWIEDZI! >>>>

Gimnazjalisto, sprawdź, jak Ci poszło!

Dzień II:

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. CZĘŚĆ PRZYRODNICZA: ARKUSZ I ODPOWIEDZI! >>>> 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. MATEMATYKA: ARKUSZ I ODPOWIEDZI! >>>> 


Dzień I:

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. JĘZYK POLSKI: ARKUSZ i ODPOWIEDZI! >>>> 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. HISTORIA i WOS: ARKUSZ i ODPOWIEDZI! >>>> 


Trzy dni egzaminu gimnazjalnego

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. W tym roku zdawało go ponad 350 tysięcy uczniów klas III z prawie 7 tysięcy szkół.

Na początek uczniowie zmierzyli się z częścią humanistyczną egzaminu: testami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.

Drugiego dnia przystąpili do sprawdzianów: z przedmiotów przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii - oraz z matematyki.

Na koniec natomiast zaplanowano właśnie egzaminy z języka obcego - na dwóch poziomach trudności.

Zgodnie z przepisami, każdy gimnazjalista musi przystąpić do sprawdzianu na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym egzamin jest obowiązkowy tylko dla tych, którzy wybrali język, jakiego uczyli się również w szkole podstawowej. Przystąpić do niego mogą także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić swoje umiejętności językowe.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, największa grupa gimnazjalistów - aż 88,9 procent - zdecydowała się zdawać na poziomie podstawowym egzamin z języka angielskiego. Niemal w komplecie - mowa o 85,4 procent - zgłosili również chęć napisania testu na poziomie rozszerzonym.

Drugim najczęściej wybieranym językiem był w tym roku niemiecki: do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym chciało przystąpić 9 procent gimnazjalistów, na poziomie rozszerzonym 2,2 procent.

Na trzecim miejscu od lat jest rosyjski: w tym roku język ten wybrało 1,55 procent uczniów.

Chęć zdawania egzaminu z francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego zadeklarowało natomiast mniej niż procent gimnazjalistów.

Egzamin gimnazjalny odchodzi do lamusa

Zgodnie z przepisami, jeśli uczeń - z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych - nie mógł przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, to napisze go w drugim terminie: 3, 4 i 5 czerwca.

Wyniki egzaminu gimnazjaliści poznają 14 czerwca.

Co ważne, była to ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego: od 1 września gimnazja przestaną bowiem istnieć.