Egzamin gimnazjalny z matematyki już za uczniami. Na RMF 24 publikujemy arkusz zadań - sukcesywnie będziemy publikować również proponowane odpowiedzi, opracowane przez współpracujących z nami pracowników Instytutu matematyki UMCS.

>>>> EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. MATEMATYKA: POBIERZ ARKUSZ ZADAŃ! <<<<

Poniżej na bieżąco publikujemy odpowiedzi z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Wciśnij F5! 
Wcześniej w czwartek obył się egzamin z części przyrodniczej. Poniżej znajdziecie arkusz i odpowiedzi:  

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. PRZYRODA: ARKUSZ I ODPOWIEDZI >>>

I dzień egzaminu gimnazjalnego 2019: Zobacz arkusze i odpowiedzi!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. JĘZYK POLSKI: ARKUSZ i ODPOWIEDZI! >>>> 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. HISTORIA i WOS: ARKUSZ i ODPOWIEDZI! >>>> 

Trzy dni egzaminu gimnazjalnego

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. W tym roku zdaje go ponad 350 tysięcy uczniów klas III z prawie 7 tysięcy szkół.

Tak jak w latach ubiegłych każdego dnia gimnazjaliści dostają do rozwiązania dwa bloki zadań: pierwszy o godzinie 09:00, drugi o 11:00.

W środę uczniowie zmierzyli się z częścią humanistyczną egzaminu: testami z historii i WOS-u oraz z języka polskiego.

W czwartek w pierwszym bloku znalazły się zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii, a w drugim - z matematyki.

W piątek gimnazjaliści zmierzą się zaś z egzaminem z języka obcego: najpierw wszyscy rozwiążą test na poziomie podstawowym, a później część przystąpi do sprawdzianu na poziomie rozszerzonym. Tradycyjnie największa grupa gimnazjalistów - 88,9 procent - zdecydowała się zdawać egzamin z angielskiego. Na podium znalazły się również niemiecki i rosyjski.

Codziennie po zakończeniu testów zamieszczamy na RMF 24 arkusze udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a następnie proponowane rozwiązania zadań, opracowane dla Was przez współpracujących z nami nauczycieli!

Egzamin gimnazjalny odchodzi do lamusa

Zgodnie z przepisami, jeśli uczeń - z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych - nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, to napisze go w drugim terminie: 3, 4 i 5 czerwca.

Wyniki egzaminu gimnazjaliści poznają 14 czerwca.

Co ważne, tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest ostatnią: od 1 września gimnazja przestaną bowiem istnieć.