Zwisające z dachu sople mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów, dlatego właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek je usuwać. Za niewywiązanie się z tego obowiązku, mogą zostać ukarani mandatem.

Sople lodu powstają, kiedy zalegający na dachach śnieg zaczyna się roztapiać. Wahania temperatury powodują, że spływająca woda zamarza i stwarza niebezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy znajdują się nad miejscem, gdzie spacerują ludzie lub stoją zaparkowane samochody.

Usuwanie sopli jest obowiązkiem właścicieli i administratorów budynków.

W niektórych sytuacjach usuwaniem sopli mogą zająć się strażacy, jednak wyłącznie wtedy, gdy znajdują się one na budynku użyteczności publicznej. Wówczas straż pożarna usuwa sople lub nawisy śnieżne znajdujące się nad wejściem do budynku, a pozostały teren zabezpieczają do czasu przyjazdu zajmującej się tym firmy.

Mandat za nieusunięcie sopli z dachu

Widząc zwisające z dachu sople powinniśmy zgłosić to administratorowi budynku. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy poinformować straż miejską lub policję.

Służby mogą wystawić właścicielowi lub zarządcy budynku mandat za zaniedbanie wysokości od 20 do nawet 500 zł.

Właściciel lub zarządca odpowiadają również za szkody wyrządzone przez spadający z dachu lód lub śnieg. W takiej sytuacji mogą ponieść konsekwencje na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego: "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

Ubezpieczenie OC chroni spółdzielnie?

Niektóre ze spółdzielni mieszkaniowych decydują się na wykupienie ubezpieczenia OC na wypadek upadku sopli i śniegu na ludzi czy samochody. Ubezpieczenie nie zwalnia jednak z obowiązku usunięcia sopli i śniegu z dachów budynków.

Jeżeli do szkody doszło przez zaniedbanie zarządcy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy.

Za szkodę zarządca odpowiada nawet jeśli oczyszczanie dachu zleci firmie zewnętrznej. Wtedy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego: "Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności".