Już jutro (03.03) rusza rekrutacja do wrocławskich szkół podstawowych. Po raz drugi będzie prowadzona w pełni elektronicznie. Jak podaje Urząd Miejski - najważniejsze zmiany związane z rekrutacją to dodatkowe punkty z programu Nasz Wrocław MAX oraz nowe obwody szkolne.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu zostanie przeprowadzona w pełni elektronicznie. Rodzice będą mogli bez wychodzenia z domu złożyć wnioski rekrutacyjne do wybranych placówek. 

Niezbędne do tego będzie posiadanie jednak aktywnego profilu zaufanego lub e-PUAP-u. W innym wypadku dokument będzie trzeba złożyć osobiście w placówce.

Dwa etapy rekrutacji

Rodzice, chcący zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w pierwszym etapie (od 3 do 8 marca) muszą złożyć w systemie elektronicznej rekrutacji zgłoszenie do swojej szkoły obwodowej, które podpiszą elektronicznie. Przy czym tu nic się nie zmienia. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w tych placówkach (zgodnie z miejscem zamieszkania). 

Natomiast jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko do innej, pozaobwodowej szkoły, to dopiero w dniach 26-30 maja 2023 r. (w drugim etapie) muszą wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. Oczywiście pod warunkiem, że w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca. 

W drugim etapie należy wskazać maksymalnie trzy szkoły, z czego ostatnią musi być szkoła tzw. obwodowa, gdzie dziecko ma zagwarantowane miejsce - mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM Wrocławia. 

Przy czym, w tym etapie, nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych przez kandydata punktów - dodaje. 

Jeżeli rodzic nie wie, która placówka jest obwodową dla jego dziecka, to taką informację znajdzie dzięki specjalnej wyszukiwarce

Zmiana obwodów szkolnych

W tym roku - w związku z uruchomieniem nowej szkoły przy ul. Asfaltowej oraz z rozwojem wrocławskich osiedli - zmieniły się obwody 12 szkół podstawowych w mieście (SP nr 6, SP nr 9, SP 17, SP 77, SP 45, SP 53, SP 23, SP 32, SP 98, SP 91, SP 68, SP 30). Doszedł też jeden nowy obwód - dla placówki przy ul. Asfaltowej.

Zmiany obwodów szkolnych mają na celu zapewnienie jak najlepszej organizacji pracy wrocławskich szkół oraz komfortu nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli - zapewnia Marcin Miedziński.

W pierwszym roku funkcjonowania w nowej szkole przy ul. Asfaltowej uczyć się będzie do 600 uczniów. Na początek planowane są klasy I-VI. Potem - z roku na rok - liczba oddziałów będzie wzrastać. Docelowo do nowej szkoły uczęszczać będzie 1 tys. uczniów.

Więcej punktów

Aktywując status MAX w programie Nasz Wrocław będzie można uzyskać dodatkowe punkty w tegorocznej rekrutacji do wrocławskich szkół podstawowych (pozaobwodowych). To bezpłatny miejski program, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udziału w życiu miasta.

Ratusz chce premiować rodziców, którzy płacą podatki we Wrocławiu i są tam zameldowani na stałe. Dziecko rodzica, który posiada aktywny status Nasz Wrocław MAX, uzyska dodatkowo 90 pkt. do szkół podstawowych.

Wychodzimy naprzeciw rodzicom, którzy faktycznie uczestniczą w kosztach utrzymania miasta. Tzn. rozliczają podatek PIT we Wrocławiu oraz planują u nas zostać na dłużej, o czym świadczy zameldowanie na stałe - podkreśla Marcin Miedziński.