Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku szuka organizacji pozarządowych, które potrzebują przestrzeni do pracy. Jeszcze do 11 kwietnia można przesyłać oferty w konkursie na wynajem biur i biurek. Nie każda organizacja jednak ma szansę.

Chodzi o biura zlokalizowane na trzecim piętrze budynku - jak informuje ECS -  w których realizowane są działania związane z innowacjami społecznymi czy budowaniem współpracy między różnymi podmiotami zaangażowanymi między innymi w działania na rzecz prac człowieka. 

To doskonale zorganizowana przestrzeń z zapleczem kuchennym, miejscem do odpoczynku i spotkań, salami warsztatowymi, wyposażeniem konferencyjnym i specjalnie dostosowaną salą do łączeń online. Wszystko to funkcjonuje pod nazwą SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE i dziś jest miejscem działań dziesięciu organizacji pozarządowych - mówi Sylwia Bruna, specjalistka ds. animacji społecznej w Dziale Projektów Obywatelskich. 

Wszystkie organizacje jednak korzystające z przestrzeni muszą ponownie wziąć udział w konkursie, jeśli chcą nadal korzystać z biur. Zwycięscy konkursu będą mogli podpisać umowy na wynajem na 3 najbliższe lata. Stawki za biura są preferencyjne, sięgają około 10% rynkowej ceny za wynajem biura tej samej lokalizacji. 

Należy spełnić tylko jedno kryterium - działalność organizacji musi być zbieżna z misją Europejskiego Centrum Solidarności

Jedynym kryterium, które będzie brane pod uwagę są kwestie programowe, czyli w jakim obszarze, dla kogo i jak dana organizacja konstruuje swój program - mówi Grażyna Pilarczyk, rzecznik prasowy Europejskiego Centrum Solidarności. Jak mówi chodzi przede wszystkim o organizacje, które działają na rzecz praw człowieka, spraw społecznych, edukacji czy wykluczenia społecznego. 

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu można znaleźć tutaj: https://bit.ly/biuroECS
 

Opracowanie: