W sobotę rano rozpocznie się montaż urządzeń związanych z budową katowickiego systemu zarządzania transportem. Inteligentny System Transportowy (ITS), mający poprawić płynność ruchu w Katowicach i podnieść atrakcyjność transportu publicznego, ma być wdrożony do jesieni 2023 r.

Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada firma Sprint z Olsztyna. Założono m.in. modernizację 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, które zostaną wyposażone w narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. Powstanie też Centrum Sterowania Ruchem, współpracujące z Centrum Monitoringu Miejskiego. Miasto zyska 25 km nowej kanalizacji światłowodowej.

Jak napisano w czwartek na facebookowym profilu katowickiego samorządu, wykonawca rozpocznie w najbliższych dniach montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. Ze względu na potrzebę zapewnienia płynności ruchu, prace w terenie mają odbywać się głównie w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy.

Z tego powodu pierwsze przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnych w ramach ITS zaplanowano na sobotę 24 września. Od godz. 6 wyłączona ma zostać sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic: Mickiewicza-Słowackiego, Mickiewicza-Sokolskiej, Sobieskiego-Goeppert Meyer oraz Katowickiej i Wierzbowej.

Zgodnie z zapowiedziami katowickich drogowców, w czasie montowania systemu należy spodziewać się nie tylko czasowych wyłączeń sygnalizacji świetlnych. Miejscowo instalowana będzie również infrastruktura w nawierzchniach jezdni.

Jak mówił na niedawnym briefingu, zapowiadającym etap realizacji systemu, prezydent Katowic Marcin Krupa, warte ok. 88,6 mln zł rozwiązanie powinno sprawić, że ruch na głównych arteriach miasta będzie płynniejszy, dzięki czemu zmniejszy się emisja spalin czy poziom generowanego hałasu.

Dodatkowo w ramach ITS powstaje platforma planowania podróży, gdzie mieszkańcy znajdą informacje o natężeniu ruchu, prowadzonych robotach drogowych czy wolnych miejscach parkingowych - wskazał Krupa. Podkreślił jednocześnie, że głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta.

Dodatkową funkcją systemu będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych poprzez tablice zmiennej treści, np. w przypadku zamknięcia tunelu. Priorytetowo zostaną potraktowane autobusy i tramwaje. Będą także tablice informujące o ilości dostępnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej - zasygnalizował prezydent Krupa.

W sumie w Katowicach pojawi się 17 tablic, na których będą wyświetlane komunikaty, zaś system parkowania obejmie ponad 2 tys. miejsc postojowych. Informacje o ich zajętości będą prezentowane na 12 tablicach w różnych punktach miasta. Pojawi się internetowa platforma komunikacyjna — też w formie aplikacji mobilnej, ułatwiająca znalezienie wolnych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania i w centrach przesiadkowych.

W skład umowy z wykonawcą wchodzą: zaprojektowanie, budowa, dostawa i montaż elementów systemu, a także jego strojenie dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności i użyteczności oraz przeszkolenie pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, który zapewni obsługę i bieżące utrzymanie ITS. Ostatnim elementem umowy jest przygotowanie infrastruktury technicznej do rozbudowy systemu.

System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł, pochodzącą z naboru tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, dotyczącego rozwoju infrastruktury transportu niskoemisyjnego.

Katowicki ITS ma być częścią zmian w mieście związanych z wprowadzaną polityką transportową: preferowania komunikacji publicznej i transportu indywidualnego bez wykorzystania samochodów. Częścią tych działań jest wprowadzenie od poniedziałku opłat na darmowym dotąd rozległym parkingu w katowickiej Strefie Kultury, przy centrum miasta.

Zgodnie z cennikiem faworyzującym mieszkańców, w tym miejscu w dni robocze w godz. 6.30-17.00 posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca płacą po 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę, a przyjezdni - po 10 zł. To więcej niż na parkingach w miejskiej strefie, gdzie płatne jest pozostawienie samochodu w godzinach 9.00-16.30, a pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - po 3 zł.

W centralnej części woj. śląskiego ITS powstaje w Tychach (za 118 mln zł z czego blisko 85 proc. to dotacja z ZIT), a także działa w Gliwicach, gdzie powstał w latach 2011-13 za ok. 35,5 mln zł (trzy wsparciu tych samych środków ZIT na lata 2014-20 Gliwice rozbudowały swój system za 29,4 mln zł).