Rusza remont i przebudowa głównego rynku w Cieszynie. W poniedziałek rozpocznie się demontaż kostki brukowej. Całość remontu będzie kosztowała blisko 11,4 mln zł. Prace potrwają rok.

Cieszyński rynek czeka remont oraz przebudowa. Prace zaczną się w poniedziałek od demontażu kostki brukowej. Remont konserwatorski przejdzie też znajdująca się w centrum placu fontanna św. Floriana. 

W obrębie płyty rynku umieszczone zostaną elementy małej architektury, takie jak donice z zielenią, ławki, czy stojaki na rowery. Pojawią się nowe nasadzenia drzew. Pracom towarzyszyły będą badania archeologiczne.

Roboty mają potrwać około roku. 

Jak informuje cieszyński magistrat, remont jest elementem projektu o nazwie „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”. W pierwszym etapie prace objęły ulicę Głęboką, która wiedzie od rynku w kierunku wzgórza Zamkowego i mostu granicznego nad rzeką Olzą. Zakończył się on w ubiegłym roku 

Powstanie cieszyńskiego rynku datowane jest na schyłek XV w. Obecnie w jego centrum znajduje się fontanna św. Floriana, ustawiona w latach 70. XVIII w. Wzniesione kamienice są stylu barokowo-klasycystycznym.

Trasa tramwajowa powstała w Cieszynie w 1911 r. Łączyła historyczne centrum miasta z jego zachodnią częścią, położoną za rzeką Olzą (obecnie Czeski Cieszyn). Trasa wiodła od dzisiejszej ulicy Bielskiej przez Rynek i ulicę Głęboką, a następnie przez most na Olzie, główną ulicę współczesnego Czeskiego Cieszyna aż do dworca kolejowego. 

Linia istniała jeszcze po 1920 r., w którym miasto zostało podzielone miedzy Polskę i Czechosłowację, choć kontrola graniczna uniemożliwiała utrzymanie płynności. Zlikwidowano ją w 1921 r.