Bielski Szpital Pediatryczny uruchomi 1 grudnia poradnię urazowo-ortopedyczną dla dzieci. „To odpowiedź na potrzeby pacjentów związane z rosnącą od kilku lat liczbą różnego rodzaju urazów” – powiedziała dyrektor szpitala Katarzyna Czauderna.

Ta poradnia to odpowiedź na potrzeby pacjentów związane z rosnącą od kilku lat liczbą różnego rodzaju urazów. Jednocześnie będzie stanowiła rozszerzenie i uzupełnienie możliwości leczniczych szpitala, który posiada oddział chirurgii dziecięcej i poradnię chirurgiczną, a także dysponuje bazą diagnostyczną - oznajmiła dyrektor Katarzyna Czauderna.

Szefowa szpitala zaznaczyła, że otwarcie poradni poprzedziły długie starania i konieczność spełnienia wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poradnia będzie funkcjonowała od 1 grudnia w budynku sąsiadującym z bramą wjazdową do szpitala. Aby umówić dziecko na wizytę wystarczy skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zaplecze diagnostyczne dla poradni stanowią pracownie: diagnostyki obrazowej z tomografem komputerowym, RTG i USG, spirometrii, EEG, EKG, a także laboratorium centralne z pracownią analityki klinicznej, mikrobiologii i toksykologii.

Bielski szpital pediatryczny prowadzony jest przez powiat ziemski. Znajdują się m.in. oddziały niemowlęcy, pediatryczny z pododdziałami gastroenterologicznym i ogólnopediatrycznym, anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci, chirurgii dziecięcej i otolaryngologii. Są także poradnie dziecięce: alergologiczna, endokrynologiczna, rehabilitacyjna, kardiologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, logopedyczna, preluksacyjna, chirurgiczna, laryngologiczna oraz zdrowia psychicznego.