Do końca kwietnia przedłużono przyjmowanie zgłoszeń w tegorocznej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z nieruchomości w Poznaniu. W ramach programu Miasto pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest.

Jak przypomniał poznański magistrat, "wyroby azbestowe były kiedyś popularne i często używane w budownictwie. Dzisiaj wiadomo, że powodują szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian".

W związku z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" finansowane są: demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, ich transport i unieszkodliwienie.

"Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie 100 proc. kosztów wykonania tej usługi. Pieniądze na ten cel pochodzą z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu" - podano.

Magistrat poinformował, że do połowy marca złożono 75 wniosków na usunięcie 111,951 ton azbestu, w tym: 49 na demontaż pokrycia dachowego - 46,881 tony, 1 na demontaż elewacji - 0,225 tony oraz 30 na odbiór wyrobów składowanych na posesji - 64,845 tony.

W ciągu dwóch edycji programu Miasto zrealizowało 406 wniosków i usunęło ponad 532 tony azbestu, z czego: ok. 240 ton stanowiły pokrycia dachowe, 10 ton pochodziło z elewacji budynków, a ponad 280 ton było składowanych na nieruchomości.

Nabór do programu potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań; przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału - po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Decyduje kolejność zgłoszeń.