W Krakowie odbyła się dziś czwarta edycja gali Hoover Table. Projekt ma upamiętnić 31. prezydenta USA Herberta Hoovera, który między innymi organizował pomoc humanitarną dla Polski po I wojnie światowej. Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych.

W MuFo Muzeum Fotografii w Krakowie, odbyła się gala wieńcząca IV edycję projektu "Hoover Table", zainicjowanego w 2018 roku przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

To wspaniałe wydarzenie, które jednoczy wielu partnerów - podkreśla konsul USA w Krakowie Oksana Jensen. Pokazuje jak otwarci i wspaniali są Polacy. Po wybuchu wojny na Ukrainie Polacy w pełni zaangażowali się w pomoc. Hoover Table po raz kolejny jednoczy przedstawicieli polskiego biznesu, biznesu w Krakowie, Urząd Miasta i innych partnerów wokół zbierania funduszy dla młodych ludzi potrzebujących wsparcia.

Jak podkreśliła konsul to bardzo ważne, że po tylu latach Herbert Hoovera wciąż jest honorowany jako wielki przyjaciel i darczyńca Polski i wciąż jest on inspiracją. Jesteśmy wdzięczni Polakom za wszystko, co robią. Otworzyliście swoje serca i domy dla Ukraińców. (...) Ta sieć pomocy dla uchodźców jest niesamowita na wszystkich poziomach, od obywateli przez władze małych miejscowości po rząd. Myślę, że cały świat jest pod wrażeniem - dodała Oksana Jensen.  

To czwarta edycja czegoś, co jest programem wyjątkowym. W tym czasie zebraliśmy mnóstwo pieniędzy. Pomogliśmy sporej liczbie dzieciaków ze środowisk marginalizowanych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych. To osoby, które mają trudniejszy start w życiu. Jesteśmy dumni, że udało nam się wysłać te dzieciaki na obozy naukowo-żeglarskie, że udało się zebrać pieniądze, z których można było kupić dla nich sprzęt - podkreśla Natalia Wabersich z konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Tegoroczni darczyńcy to: ABB, Aestemed, Restauracja Andromeda ALFA, BP, Canpack, Restauracja Fiorentina, GE Healthcare, International School of Kraków, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, M Broker Ubezpieczeniowy, Motorola Solutions, MPL Services, Pegasystems, Philip Morris, Polonia Consulting KE, Fundacja Polski Instytut Filantropii, Raytheon Technologies, Restauracja Szara Gęś i Hotel Sheraton.

Beneficjentami chłopcy z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie

Odbiorcami nagród ufundowanych w 4. edycji Hoover Table jest grupa chłopców z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie przy ul. Górka Narodowa.

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych wchodzą: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz szkoły: podstawowa i branżowa I stopnia. Zespół zapewnia opiekę i wychowanie młodzieży w wieku do 18. roku życia, zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Jego podopieczni to chłopcy, którzy doświadczyli wielu trudnych sytuacji rodzinnych, takich jak alkoholizm, przemoc, zaniedbanie wychowawcze, rozwód rodziców. Konsekwencją tego bywa wejście w konflikt z prawem, zażywanie środków psychoaktywnych, klęska edukacyjna, brak poczucia bezpieczeństwa i jakichkolwiek perspektyw na przyszłość.

Powrót do pięknej tradycji

Herbert Hoover, jako Szef Amerykańskiej Administracji Pomocy, powołanej w 1919 roku, inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a szczególnie polskich dzieci przed głodem i tyfusem, a także służące odbudowie gospodarczej zniszczonego kraju. Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. 

Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów - równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. 

Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi

Hoover odwiedził Polskę czterokrotnie

W czasie wizyty w Krakowie w sierpniu 1919 roku Hoover otrzymał doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytety Warszawski i Jana Kazimierza we Lwowie uhonorowały wielkiego Przyjaciela Polski tym samym zaszczytem. Herbert Hoover odwiedził Polskę czterokrotnie, ostatni raz po drugiej wojnie światowej, kiedy to również organizował akcję pomocy dla wyniszczonego kraju