W środę o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z języka niemieckiego (poziom podstawowy). Chęć jego zdawania zdeklarowało 12 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Poniżej publikujemy arkusz CKE język niemiecki poziom podstawowy wraz z proponowanymi rozwiązaniami przygotowanymi przez eksperta portalu Interia.pl

Język niemiecki od lat jest drugim - po angielskim - najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Chęć jego zdawania na poziomie podstawowym zadeklarowało w tym roku 12,1 tys. osób. Część we wtorek po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Rozpocznie się on o godz. 14.00. Chęć jego zdawania zadeklarowało 6,6 tys. abiturientów.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z jęz. polskiego, z jęz. obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

Matura 2019: Niemiecki podstawowy arkusz CKE i odpowiedzi

Język niemiecki poziom podstawowy - ARKUSZ CKE (pobierz tutaj)  +  TRANSKRYPCJA (pobierz tutaj)


***

Zobacz arkusze CKE i proponowane odpowiedzi matury 2019:

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Matematyka, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Matematyka poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie podstawowym [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]  

Matura 2019. Biologia, poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Chemia, poziom rozszerzony [ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI]