Matura 2019. Za nami egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Poniżej znajdziecie arkusz CKE z angielskiego (poziom rozszerzony) wraz z propozycjami rozwiązań przygotowanymi przez eksperta portalu Interia.pl.

Arkusz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składał się z zadań zamkniętych oraz otwartych, w tym krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Zadania dotyczyły czterech obszarów: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania na rozumienie ze słuchu były oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie tekstów pisanych oraz zadania na znajomość środków językowych były oparte na tekstach autentycznych lub w minimalnym stopniu adaptowanych. Znajomość środków językowych była sprawdzana na krótkich tekstach lub za pomocą niepowiązanych ze sobą zdań.

Język angielski na poziomie rozszerzonym jest przedmiotem dodatkowym - uczniowie deklarują, czy chcą go zdawać. 

W tym roku na maturze angielski rozszerzony zdawało 154,8 tys. osób, czyli 57,5 proc. wszystkich tegorocznych absolwentów.

Matura 2019: Angielski rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Arkusz CKE z języka angielskiego (poziom rozszerzony) wraz z proponowanymi odpowiedziami publikujemy poniżej. 

ARKUSZ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

TRANSKRYPCJA NAGRAŃW tym miejscu opublikujemy odpowiedzi! Wciśnij F5, strona nie odświeża się automatycznie

***

Zobacz arkusze CKE i proponowane odpowiedzi matury 2019:

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

ARKUSZ Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (NOWA MATURA) ZOBACZ <<<< TUTAJ >>>>

ARKUSZ Z MATURY Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWY (STARA MATURA) ZOBACZ <<<< TUTAJ >>>>

MATEMATYKA. POZIOM PODSTAWOWY - TUTAJ ZNAJDZIECIE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ