Dziś kolejny dzień zmagań maturalnych. Tym razem egzamin z języka niemieckiego - rano na poziomie podstawowym, a po południu na rozszerzonym. Po zakończeniu egzaminów będziemy publikować arkusze i propozycje odpowiedzi.


O godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. O godzinie 14:00 - początek zmagań z poziomem rozszerzonym.

Do egzaminu w "nowej formule" przystąpi ogółem na poziomie podstawowym około 12 600 osób (12 100 - po raz pierwszy), a na poz. rozszerzonym - ok. 7 000 osób (6 600 - po raz 1.), na poziomie dwujęzycznym - ok. 70 osób - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu z jęz. niemieckiego w "starej formule" przystąpi ogółem: na poziomie podstawowym - ok. 230 osób (100 - po raz pierwszy), na poziomie rozszerzonym - ok. 60 osób (12 - po raz 1.), na poziomie dwujęzycznym - 1 osoba. 

Matura 2019: Jakie egzaminy są obowiązkowe

Przypomnijmy, że na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można przystąpić do pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Maturzyści muszą przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia. 

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Matematyka, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Matematyka poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie podstawowym [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]  

Matura 2019. Biologia, poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Chemia, poziom rozszerzony [ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI]