Zaburzenia świadomości, omamy, dezorientacja, wraz z podwyższoną temperaturą bywają pierwszym objawem rozwijającej się choroby Covid-19 - przekonują na łamach czasopisma "Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy" naukowcy z Universitat Oberta de Catalunya (UOC) w Barcelonie. Wyniki ich badań wskazują, że szczególnie u osob starszych objawy zakażenia koronawirusem manifestują się często najpierw w układzie nerwowym, a dopiero potem w układzie oddechowym.

W przeglądowej pracy, podsumowującej dotychczasowe doniesienia na ten temat autorzy wskazują na to, że zaburzenia świadomości, dezorientacja, majaki senne, czy omamy, ale też bóle głowy oraz utrata węchu i smaku, pojawiają się wcześniej, niż kaszel, czy duszności. Wśród możliwych przyczyn takiej reakcji badacze wymieniają niedotlenienie mózgu, rozwijający się w nim stan zapalny, ewentualnie przenikanie wirusów przez barierę krew-mózg i bezpośrednie oddziaływanie na tkankę nerwową. Przekonują, że w staraniach o opanowanie epidemii na objawy ze strony układu nerwowego warto zwracać szczególną uwagę. 

Zdaniem autorów, stan dezorientacji, jeśli towarzyszy mu wysoka gorączka, powinien być traktowany jako wczesny objaw Covid-19, szczególnie u osób starszych. 

Zaburzenia świadomości, dezorientacja, kiedy dana osoba czuje się jakby oderwana od rzeczywistości, w stanie niemal snu, powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym. W obecnej sytuacji epidemicznej to mogą być objawy wskazujące na zakażenie - tłumaczy współautor pracy, Javier Correa z UOC, które prowadził te badania jeszcze pracując na University of Bordeaux.

Wiemy więcej o koronawirusie

Correa, wraz z Diego Redolar Ripoll z UOC Cognitive NeuroLab stwierdzają, że od początku pandemii większość prac naukowych koncentrowała się na skutkach infekcji dla płuc i takich organów, jak nerki i serce. Stopniowo jednak pojawiało się coraz więcej obserwacji dotyczących objawów neurologicznych, w tym najgłośniejsze, dotyczące utraty węchu i smaku, ale też wskazujące na dezorientację, czy objawy psychotyczne. 

Cytat

Główne hipotezy na temat skutków działania wirusa SARS-Cov-2 na układ nerwowy wskazują na trzy możliwe mechanizmy, niedotlenienie, proces zapalny związany z tak zwaną burzą cytokin, wreszcie przenikanie wirusa przez barierę krew-mózg i bezpośrednia infekcja tkanki nerwowej
tłumaczy Correa

Każdy z tych trzech mechanizmów może dawać objawy psychotyczne. Autorzy przyznają przy tym, że sekcje zwłok pacjentów wskazują zarówno na objawy niedotlenienia, jak i przypadki, kiedy udaje się wyizolować z tkanki mózgowej same koronawirusy. Zaburzenia świadomości, osłabienie zdolności poznawczych, czy zmiany w zachowaniu mogą mieć przy tym związek ze stanem zapalnym i niedotlenieniem na przykład rejonu mózgu zwanego hipokampem.


Opracowanie: