Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili ogłosił w nocy zwycięstwo swej partii w wyborach parlamentarnych. Według jego deklaracji, będzie ona mogła uzyskać około 2/3 mandatów w gruzińskim parlamencie. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie częściowych wyników wyborów, partia prezydenta uzyskała ponad 60 proc. głosów.

Według zmieniających się, zróżnicowanych o kilka punktów procentowych danych Zjednoczony Ruch Narodowy uzyskał poparcie od 61 do 66 proc. głosujących.

Nawet ja jestem zaskoczony olbrzymim poparciem, jakie uzyskaliśmy w tych wyborach parlamentarnych - oświadczył Saakaszwili. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników, ale jest wielkie prawdopodobieństwo, że Zjednoczony Ruch Narodowy uzyska taką liczbę mandatów w parlamencie, która będzie bliska konstytucyjnej większości - zaznaczył.

Opozycja zarzuca władzom nieprawidłowości i oszustwa wyborcze oraz również twierdzi, że uzyskała większość głosów.