Prezydent Lech Kaczyński ułaskawił w piątek trzech braci, skazanych za lincz we Włodowie. Mirosław, Krzysztof i Tomasz Winkowie zostali prawomocnie skazani na cztery lata więzienia za zabicie przed czterema laty agresywnego sąsiada Józefa C.

Prezydent, podpisując akt łaski, zdecydował jednak o ustanowieniu wobec mężczyzn 10-letniego okresu próby. Akt łaski w formie warunkowego zwolnienia z odbycia kar pozbawienia wolności oznacza, że w przypadku niewłaściwego postępowania ułaskawionego w ustalonym okresie próby, której warunki określa sąd, a zwłaszcza w przypadku popełnienia nowego przestępstwa nastąpi zniesienie skutków aktu łaski, a objęta nim kara podlegać będzie wykonaniu - napisano w komunikacie, zamieszczonym na stronach Kancelarii Prezydenta. Posłuchaj relacji reportera RMF FM Andrzeja Piedziewicza:

Obrońcy braci złożyli wniosek o kasację wyroku w ich sprawie. Na razie jeszcze nie zdecydowali, czy po ułaskawieniu go wycofają.