64 tys. maturzystów zdawało w piątek egzamin z wiedzy o społeczeństwie. To jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów. W tym roku wybrało go 16 proc. zdających. O godz. 14 maturzyści przystąpili do egzaminu z fizyki i astronomii.

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku chce ją zdawać blisko 22 proc. abiturientów (egzamin z tego przedmiotu przeprowadzony będzie 17 maja). Na drugim miejscu jest biologia; chce ją zdawać 19 proc. maturzystów (egzamin będzie 14 maja). Wiedza o społeczeństwie jest na trzecim miejscu.

Rozwiązania zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Więcej niż połowa zdających egzamin z WOS - 38 tys. - chce zdawać go na poziomie podstawowym, a reszta - na rozszerzonym.

Po południu przeprowadzono egzamin z fizyki i astronomii. Chęć zdawania egzaminu z fizyki z astronomią zadeklarowało 36 tys. maturzystów. Ponad połowa z nich - 18 tys. - chce zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym.

Rozwiązania zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL

Egzaminy z wiedzy o społeczeństwie i z fizyki z astronomią na poziomie podstawowym trwały po 120 minut. Na poziomie rozszerzonym egzamin z WOS potrwa 180 minut, a egzamin z fizyki z astronomią - 150 minut.

Matura z języka angielskiego - zobacz arkusze i rozwiązania

W czwartek abiturienci przystąpili do matury z języka angielskiego. Rano pisali egzamin na poziomie podstawowym, po południu - na rozszerzonym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z języka obcego jest jednym z obowiązkowych punktów na maturze.

Publikujemy propozycje rozwiązań zadań zamkniętych 1-5, bez zadań otwartych. Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL.

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki, a trzecim - rosyjski. Na kolejnych miejscach znalazły się: francuski, hiszpański i włoski.

Terminy egzaminów pisemnych z pozostałych języków obcych ustalono na:

16 maja - niemiecki.

18 maja - rosyjski.

21 maja - francuski.

22 maja - hiszpański.

24 maja - włoski.

23 maja - egzamin z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego.

Na pierwszy ogień język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Jako pierwszy, 4 maja maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Mieli porównać postawy dwóch stronnictw: grupy Nowosilcowa i towarzystwa stolikowego w scenie balu u Senatora z III Części "Dziadów" Adama Mickiewicza. W drugim zadaniu trzeba było porównać postacie Izabeli Łęckiej z "Lalki" Bolesława Prusa i Joanny Podborskiej z "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego w arkuszu artykułu z "Tygodnika Powszechnego" na temat Wikipedii.

Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL. Publikujemy propozycje rozwiązań zadań 1-14, bez wypracowań. Zobacz rozwiązania matur w portalu INTERIA.PL.

7 maja maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka polskiego w wersji rozszerzonej. Zdawał go co dziesiąty abiturient. Ci, którzy się na to zdecydowali, musieli zmierzyć się z twórczością Kochanowskiego, Osieckiej oraz Fink.

Matematyka, poziom podstawowy

Ponad 422 tysiące maturzystów z ponad 8 tysięcy szkół przystąpiło do obowiązkowego, pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin zostanie zaliczony, jeśli maturzysta uzyska co najmniej 30 procent punktów. Zdaniem tych, którzy rozwiązywali test, nie należał on do najtrudniejszych. Dla nas maturę z matematyki rozwiązali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ.

Rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze podstawowej z matematyki zaproponowali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ

Matematyka, poziom rozszerzony

62 tysiące maturzystów pisało egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Nie był obowiązkowy, a na przystąpienie do niego zdecydował się co 7. abiturient.

Rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze podstawowej z matematyki zaproponowali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ

Język niemiecki, poziom podstawowy

16 maja maturzyści przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut.

oraz