37 tysięcy tegorocznych maturzystów przystąpiło w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zdawał go co dziesiąty abiturient. Ci, którzy się na to zdecydowali, musieli się zmierzyć z twórczością Kochanowskiego, Osieckiej oraz Fink. Zobacz arkusz egzaminacyjny.

Analizy i interpretacja porównawcza wierszy Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim" i Agnieszki Osieckiej "Kolęda z pretensjami" oraz analiza i interpretacja opowiadania Idy Fink "Przed lustrem" - takie tematy do wyboru mieli maturzyści, którzy pisali egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Wybierając pierwszy temat, maturzyści mieli dokonać analizy i interpretacji porównawczej obrazu ludzkości i postawy podmiotu lirycznego we fraszce Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim" i w wierszu Agnieszki Osieckiej "Kolęda z pretensjami". Ci, którzy wybrali drugi z tematów, na podstawie opowiadania Idy Fink "Przed lustrem" ze zbioru "Wiosna 1941" mieli napisać o codzienności w czasach zagłady, kreacji bohatera oraz znaczeniu motywu lustra.

Egzamin był łatwiejszy, niż podstawowy - mówiło wielu maturzystów z II LO w Sopocie naszemu reporterowi. Według niektórych, trzy godziny to aż za dużo na napisanie takiej pracy. Zdążyłam to napisać, zdążyłam to 10 razy sprawdzić. Wystarczy umieć interpretować, analizować dany tekst - usłyszał reporter RMF FM Kuba Kaługa. Wszyscy maturzyści mówili zgodnie, że jak jeden mąż boją się jutrzejszej matematyki.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdawało w tym roku 10 procent maturzystów. Ten egzamin jest potrzebny tym, którzy wybrali humanistyczny kierunek studiów. Zaczęli go pisać w poniedziałek o godzinie 9:00, mieli czas do 12:00 . Maturzyści z II LO w Sopocie przed wejściem na egzamin stawiali na "Inny Świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wiele osób liczyło także na porównanie dwóch utworów literackich - bo to byłoby dla nich najprostsze. Inni typowali, że pojawi się coś z Wisławy Szymborskiej. Szymborskiej to bym się akurat obawiał, bo ona nie jest aż taka prosta. Właśnie jest prosta i dlatego jest trudna - mówił jeden z maturzystów.

Natomiast popołudniu o godzinie 14.00 przeprowadzono egzamin z historii muzyki. Chęć zdawania tego egzaminu zadeklarowało 446 maturzystów.

Według maturzystów, egzamin z polskiego na poziomie podstawowym był prosty

W piątek maturzyści pisali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jeden z dwóch tematów do wyboru dotyczył sceny balu u Senatora z III Części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Maturzyści mieli porównać postawy dwóch stronnictw: grupy Nowosilcowa i towarzystwa stolikowego. W drugim zadaniu trzeba było porównać postacie Izabeli Łęckiej z "Lalki" Bolesława Prusa i Joanny Podborskiej z "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego w arkuszu artykułu z "Tygodnika Powszechnego" na temat Wikipedii.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, matura z polskiego na poziomie podstawowym przebiegła spokojnie. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Nie mieliśmy żadnych sygnałów o zakłóceniach w przebiegu egzaminu - powiedziała rzeczniczka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.

To dopiero początek maturalnego maratonu

We wtorek maturzyści zmierzą się z matematyką. Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne dużo wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów (m.in. geografii, biologii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych tygodniach sesji.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 5 a 21 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - w dniach 20-24 sierpnia.