Abiturienci przystąpili w czwartek do matury z języka angielskiego. Rano pisali egzamin na poziomie podstawowym, po południu - na rozszerzonym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z języka obcego jest jednym z obowiązkowych punktów na maturze.

Język angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. W tym roku zdecydowało się go zdawać 332 tys. abiturientów, czyli około 85 proc. ogółu.

Po południu w czwartek przeprowadzono egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 79 tys. maturzystów, czyli 23 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.

Sami maturzyści przyznają, że zazwyczaj to tego języka uczą się najdłużej. Język uniwersalny na całym świecie - mówi maturzysta z I LO w Olsztynie. Choć uczniowie przekonują, że angielski koniecznie trzeba znać, to wielu dodaje - iż warto nauczyć się także innego języka obcego. Uczę się francuskiego, angielski znają wszyscy, warto znać ten jeden język więcej - wyznała inna maturzystka.

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki, a trzecim - rosyjski. Na kolejnych miejscach znalazły się: francuski, hiszpański i włoski.

Język niemiecki będzie zdawać 51 tys. maturzystów. Rosyjski chce zdawać 16 tys. maturzystów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,6 tys. oraz 1,3 i 657 osób).

Publikujemy propozycje rozwiązań zadań zamkniętych 1-5, bez zadań otwartych. Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL.

Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL.

Terminy egzaminów pisemnych z pozostałych języków obcych ustalono na:

16 maja - niemiecki.

18 maja - rosyjski.

21 maja - francuski.

22 maja - hiszpański.

24 maja - włoski.

23 maja - egzamin z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego.

Rano przeprowadzane będą egzaminy na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym.

Na pierwszy ogień język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Jako pierwszy, 4 maja maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Mieli porównać postawy dwóch stronnictw: grupy Nowosilcowa i towarzystwa stolikowego w scenie balu u Senatora z III Części "Dziadów" Adama Mickiewicza. W drugim zadaniu trzeba było porównać postacie Izabeli Łęckiej z "Lalki" Bolesława Prusa i Joanny Podborskiej z "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego w arkuszu artykułu z "Tygodnika Powszechnego" na temat Wikipedii.

Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL. Publikujemy propozycje rozwiązań zadań 1-14, bez wypracowań. Zobacz rozwiązania matur w portalu INTERIA.PL.

7 maja maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka polskiego w wersji rozszerzonej. Zdawał go co dziesiąty abiturient. Ci, którzy się na to zdecydowali, musieli zmierzyć się z twórczością Kochanowskiego, Osieckiej oraz Fink.

Matematyka, poziom podstawowy

Ponad 422 tysiące maturzystów z ponad 8 tysięcy szkół przystąpiło do obowiązkowego, pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin zostanie zaliczony, jeśli maturzysta uzyska co najmniej 30 procent punktów. Zdaniem tych, którzy rozwiązywali test, nie należał on do najtrudniejszych. Dla nas maturę z matematyki rozwiązali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ.

Rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze podstawowej z matematyki zaproponowali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ

Matematyka, poziom rozszerzony

62 tysiące maturzystów pisało egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Nie był obowiązkowy, a na przystąpienie do niego zdecydował się co 7. abiturient.

Rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze podstawowej z matematyki zaproponowali prof. Edward Tutaj i dr Jakub Byszewski z Instytutu Matematyki UJ