Porównanie postaw dwóch stronnictw z III Części "Dziadów" Adama Mickiewicza oraz charakterystyka bohaterek "Lalki" Prusa i "Ludzi bezdomnych" Żeromskiego. Takie tematy mieli do wyboru tegoroczni maturzyści na egzaminie z języka polskiego. Zobacz, jak wyglądał arkusz egzaminacyjny i sprawdź rozwiązania zaproponowane przez eksperta.

Jeden z dwóch tematów do wyboru dotyczył sceny balu u Senatora z III Części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Maturzyści mieli porównać postawy dwóch stronnictw: grupy Nowosilcowa i towarzystwa stolikowego. W drugim zadaniu trzeba było porównać postacie Izabeli Łęckiej z "Lalki" Bolesława Prusa i Joanny Podborskiej z "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego w arkuszu artykułu z "Tygodnika Powszechnego" na temat Wikipedii.

Egzamin nie był trudny. Z pytaniami poradziłam sobie bardzo szybko. Skończyłam przed czasem - opowiadała nam Julka z Krakowa, tegoroczna maturzystka. Byłam przygotowana, bo kobiety w literaturze i malarstwie to temat mojej prezentacji ustnej - dodała w rozmowie z reporterem RMF FM.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, matura z polskiego na poziomie podstawowym przebiegła spokojnie. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Nie mieliśmy żadnych sygnałów o zakłóceniach w przebiegu egzaminu - powiedziała rzeczniczka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.

Rozwiązania zadań zaproponował ekspert portalu INTERIA.PL. Publikujemy propozycje rozwiązań zadań 1-14, bez wypracowań. Zobacz rozwiązania matur w portalu INTERIA.PL.

Do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym o godz. 9 przystąpiło ponad 380 tys. uczniów z ponad 8 tys. szkół. Sesja egzaminów pisemnych, jak i egzaminów ustnych potrwa do 25 maja.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy (na poziomie podstawowym). Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Mogą też przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych - do sześciu (zdają je na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym).

Aby uzyskać świadectwo maturalne maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu odbędą się egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

Na początek język polski - harmonogram matur

4 maja - rano egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu - egzamin z wiedzy o tańcu.

7 maja - rano egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu - egzamin z historii muzyki.

8 maja - rano egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja - rano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu - z historii sztuki.

10 maja - egzamin z języka angielskiego.

Terminy egzaminów pisemnych z pozostałych języków obcych ustalono na:

16 maja - niemiecki.

18 maja - rosyjski.

21 maja - francuski.

22 maja - hiszpański.

24 maja - włoski.

23 maja - egzamin z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego.

Rano przeprowadzane będą egzaminy na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym.

11 maja - rano egzaminy z wiedzy o społeczeństwie, po południu z fizyki i astronomii.

14 maja - z biologii i z historii.

15 maja - z informatyki i z chemii.

17 maja - z geografii i z filozofii.

25 maja - przeprowadzone będą egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Terminy egzaminów ustnych ustala każda szkoła we własnym zakresie.

Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 5-21 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 21 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 20-24 sierpnia.

Najpopularniejsze przedmioty: angielski, geografia i biologia

Podobnie jak w latach ubiegłych geografia i biologia są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze - wybrał je mniej więcej, co piąty abiturient. Wśród języków obcych najpopularniejszy jest język angielski - wybrało go 86 proc. maturzystów, czyli 332 tys. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - zdawać go będzie 51 tys. maturzystów. Rosyjski chce zdawać 16 tys. maturzystów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,6 tys. oraz 1,3 i 657 osób).

Geografię chce zdawać 83 tys. maturzystów (21,7 proc. ogółu abiturientów), biologię - 75 tys. maturzystów (19,6 proc.), wiedzę o społeczeństwie - 64 tys. maturzystów (16 proc.), chemię - 45 tys. (11,9 proc.)

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z historii chce sprawdzić 23 tys. maturzystów, z fizyki z astronomią - 36 tys., z historii sztuki - 4,1 tys., z informatyki - 4,1 tys., z historii muzyki - 446 osoby, z filozofii - 592 osób, z łaciny z historią antyczną - 243 osoby, z wiedzy o tańcu - 92 osób, z kaszubskiego - 30 osób.

Agnieszka Olczyk: Kolejna matura 15 lat później

"Straszny rygor". To pierwsze, po rozwiązaniu tegorocznej matury z języka polskiego, wrażenie dziennikarki RMF FM Agnieszki Olczyk. Sprawdźcie, jak nasza blogerka rozwiązała tegoroczny test i co - jej zdaniem - zmieniło się od czasów, kiedy na maturze pisało się znacznie dłuższe niż dzisiaj wypracowania.