Wrocławskie Ossolineum czeka na „Madonnę z dzieciątkiem”. Obraz z przełomu XVI i XVII wieku - przypisywany włoskiemu artyście Alessandro Turchiemu - wraca do Polski. Jest stratą wojenną z przeworskiej kolekcji Lubomirskich, odnalezioną w Japonii.

Obraz został w 1940 roku zrabowany z Przeworska przez okupantów niemieckich. Następnie, po II wojnie światowej w nie do końca jasnych okolicznościach trafił do Stanów Zjednoczonych. W latach dziewięćdziesiątych został sprzedany na jednej z tamtejszych aukcji. Wówczas państwo polskie tego nie zauważyło, ale też wówczas było dużo trudniej. Nie było tak jak dzisiaj, że wszystkie aukcje odbywają się online, że informacje o dziełach sztuki są łatwo dostępne - podkreśla Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu.

Nowy nabywca postanowił sprzedać to dzieło na rynku japońskim w ubiegłym roku. Wówczas już Departament Restytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zareagował. Wystąpił z wnioskiem rewindykacyjnym. Co bardzo cieszy nie była potrzebna droga sądowa. Zarówno właściciel, jak i dom aukcyjny zdecydowali się bez żadnych dodatkowych umów i opłat, po prostu ten obraz zwrócić. A więc po ponad 80 latach wróci on do Polski - dodaje dyrektor.

To przykład bardzo dobrego malarstwa z okresu baroku. Dzieła tego mistrza znajdują się w najlepszych muzeach. Możemy wspomnieć chociażby madryckie Prado, więc na pewno będzie takim bardzo rozpoznawalnym elementem naszej przyszłej wystawy stałej - zaznacza Łukasz Kamiński.