Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny od października wspólnie poprowadzą studia podyplomowe: Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu. To odpowiedź na brak osób wykształconych w tym kierunku w jednostkach sektora publicznego, samorządach, firmach i organizacjach pozarządowych.

Rekrutacja na roczne studia trwa do 21 września.

Mitygacja oznacza postępowanie, które pozwala zahamować niekorzystne zjawiska lub obniżyć pewne wartości do akceptowalnego stanu. Słuchacze studiów podyplomowych podniosą kompetencje i umiejętności w zakresie łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu. Celem studiów jest też zwiększenie wiedzy na temat adaptacji społeczeństwa, obszarów zurbanizowanych czy wiejskich do zmian klimatu.

Razem można wypracować lepsze efekty niż w pojedynkę. Każda z uczelni ma swoją specyfikę, zajmuje się innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, dysponuje odrębnymi obiektami badań i metodologią. Adaptacja do zmiany klimatu wymaga różnorakich rozwiązań, które można wypracować tylko w sposób interdyscyplinarny, przy współudziale ekspertów różnych dziedzin - mówi dr Mirosława Malinowska, kierownik studiów podyplomowych i dodaje, że słuchacze będą mieli okazję także do wysłuchania specjalistów z zewnątrz.

Pomysł na studia podyplomowe był odpowiedzią na potrzeby lokalne i regionalne wyrażane podczas wielu konferencji, seminariów a także w listach intencyjnych organizacji biznesowych - tłumaczy Szymon Gronowski z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Dodaje, że w kwestii zmian klimatu działania podejmują zarówno jednostki sektora publicznego, samorządy, firmy, organizacje pozarządowe jak i uczelnie. To miejsca, w których pracę w przyszłości będą mogli znaleźć słuchacze nowych studiów podyplomowych w Gdańsku.

Program studiów składa się z sześciu modułów, a każdy z nich jest koordynowany przez jedną z trzech uczelni: Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską lub Gdański Uniwersytet Medyczny, które wspólnie tworzą Związek Uczelni Fahrenheita. Moduły składające się na te studia to między innymi: "Społeczno-polityczne aspekty zmiany klimatu", "Inżynieria dla klimatu", "Zdrowotne aspekty zmian klimatu" czy wyjazd studyjny.

Ekstremalne zjawiska środowiskowe, w tym pogodowe: wichury, ulewy, grad, upały; wynikające ze zmian klimatu, gwałtownie zmieniają środowisko naruszając stan homeostazy w organizmie człowieka. Konsekwencją są problemy zdrowotne. W ramach studiów słuchacze nabędą umiejętności analizy i prognozowania problemów zdrowotnych pojawiających się we współczesnych społeczeństwach a będących efektem zmiany klimatu. Kompetencje te są coraz częściej poszukiwane na rynku pracy - podkreśla prof. Lidia Wolska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która jest koordynatorką studiów z ramienia GUMed.

Ważnym elementem kursu są aspekty urbanistyczne: zrównoważony rozwój miast z perspektywy społecznej, gospodarczej i środowiskowej, zasady tworzenia odpornych miast - Resilient Cities, wdrażanie skutecznych i wydajnych inicjatyw dotyczących adaptacji i łagodzenia zmian klimatu, błękitno-zielona infrastruktura w miastach, a także nowoczesny niskoemisyjny transport - dodaje dr inż. Rafał Ossowski, koordynator studiów podyplomowych z Politechniki Gdańskiej.

Program obejmuje 196 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie przez dwa semestry. Dla kandydatów przygotowano 40 miejsc.

autor: Stanisław Pawłowski