Biblioteka dla ukraińskich uchodźców działa już przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Do siedziby Fundacji RC z Ukrainy przyjechało już prawie 300 książek

Uchodźcy mieszkający w Gdańsku mogą już korzystać z ukraińskojęzycznej biblioteki, która powstała w siedzibie Fundacji RC przy ul. Grunwaldzkiej. Prawie 300 książek przyjechało do stolicy Pomorza  z Lwowa, Dnipra, Łucka i Krzemieńczuka. Wśród nich zarówno książki dla dzieci jak i dorosłych.  

Akcję zorganizowała Dasha Balabai, aktywistka kulturalna z Ukrainy. Z biblioteki można korzystać od godz. 9.00 do 16.00

Biblioteka to nie jedyna inicjatywa na rzecz uchodźców z Ukrainy. Prowadzone są też lekcje języka polskiego dla Ukraińców - utworzono 13 grup językowych 

Zainteresowaniem cieszy się też doradztwo prawne, szczególnie w kwestiach związanych z umowami o pracę, zakładaniem własnego biznesu lub NGO. Porady prawne odbywają się we wtorki w godz. 9-14 oraz w czwartki 13-16.

W planach są też zajęcia z psychologiem oraz organizowanie różnych wydarzeń twórczych wspólnie z ukraińskimi i polskimi organizacjami kulturalnymi.