Podstawę działa fortecznego, które podczas II wojny światowej, miało służyć do obrony rozjazdów i zwodzonego mostu kolejowego w Szczecinie-Podjuchach odnaleziono podczas prac remontowych. Rzadki zabytek techniki został uratowany.

Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu poinformował policję, że na terenie Szczecina podczas budowy mostu lub wiaduktu odnaleziono podstawę działa fortecznego, która ma zostać w najbliższym czasie wywieziona na złom.

Policjanci natychmiast udali się na poszukiwania obiektu. Sprawdzono mosty w Podjuchach, na Łasztowni, Międzyodrzu i Pomorzanach. Podczas kontroli zwodzonego mostu kolejowego w Podjuchach pracownicy firmy prowadzącej remont potwierdzili odnalezienie metalowego przedmiotu. Obiekt został zakwalifikowany jako złom i pozostawiono na placu transportowym firmy.

Funkcjonariusze wykonali dokumentację fotograficzną, pomiary i sporządzili protokół oględzin terenowych. Obiekt nie jest zabytkiem archeologicznym, ale zabytkiem techniki.

Podstawę działa fortecznego KwK 51 7,5 mm z Podjuch wykonano z profili i kratownic stalowych o grubości 8 mm. Rozpiętość ramion trójnogu wynosiła prawie 4,5 m.

Podstawa powstała prawdopodobnie w ostatniej fazie II wojny światowej. Działo swoim zasięgiem obejmowało rozjazdy dworca w Podjuchach oraz zwodzony most kolejowy. Jest to jeden z rzadszych zachowanych zabytków techniki wojskowej - podkreśla komisarz dr Marek Łuczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który zajmuje się odnajdywaniem zaginionych i skradzionych zabytków.    

Podstawa działa została zabezpieczona i wieczorem wywieziona z terenu budowy przez pracowników kołobrzeskiego muzeum. Po wydaniu decyzji przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt trafi do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Opracowanie: