Miasto ogłasza przetarg na budowę brakującego odcinka ul. Lubelskiego Lipca ’80. Wartość inwestycji to 68,5 mln zł, z czego 65 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poinformował Urząd Miasta Lublin.

Ratusz przekazał w komunikacie, że inwestycję zgłoszono już do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a za kilka dni postępowanie pojawi się w BIP Zarządu Dróg i Mostów. Od podpisania umowy wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację.

UM Lublin podał, że w ramach inwestycji powstanie około 1100 m brakującego odcinka ul. Lubelskiego Lipca '80 od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Drogę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami na skrajnych pasach. Wybudowane zostaną także chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowane również zostaną odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej.

Cytowany w komunikacie wiceminister finansów Artur Soboń zwrócił uwagę, że Program Inwestycji Strategicznych stworzył możliwość wnioskowania o środki na zadania, które nie są objęte dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej.

Gwarantuje on bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych poprzez promesy udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To przykład efektywnego zaangażowania sektora finansowego w rynek - podał.

Zauważył, że dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła zeroemisyjnego czy gospodarki odpadami powstaną nowe miejsca pracy, nastąpi pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawią się warunki życia obywateli. Utrzymanie wysokiej stopy inwestycji publicznych jest niezbędne do zachowania stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego - dodał.

Natomiast prezydent Lublina Krzysztof Żuk wyjaśnił, że przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 jest dla miasta inwestycją strategiczna. Nowy odcinek obsłuży ruch drogowy, w tym komunikację publiczną, w południowym rejonie miasta oraz będzie łącznikiem z istniejącym dworcem PKP i budowanym obecnie Dworcem Metropolitalnym - podał.

Stwierdził również, że inwestycja usprawni komunikację w mieście i będzie elementem rewitalizacji dzielnicy Za Cukrownią.