Wpływy ze sprzedaży wszystkich koni w stadninie Janów Podlaski wyniosły w 2022 roku nieco ponad dwa miliony złotych, a wpływy z samej sprzedaży koni podczas Aukcji Pride of Poland w sierpniu 2022 r. wyniosły dokładnie 1 163 916,30 zł. W stadninie w Janowie trwa protest pracowników, którzy nie chcą nowej prezes. Dziś ma dojść do kluczowych rozmów.

Pracownicy państwowej stadniny koni arabskich protestują od kilku dni. Nie chcą wpuścić na teren obiektu Hanny Sztuki, którą na stanowisko pełniącej obowiązki prezesa powołał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

To już szósta zmiana na stanowisku prezesa państwowej stadniny koni w Janowie Podlaskim od 2016 roku, kiedy to były już minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel z Janowa Podlaskiego odwołał ówczesnego prezesa Marka Trelę, a z Michałowa - Jerzego Białoboka.

Pracownicy nie chcą nowej prezes, bo uważają ją za osobę kontrowersyjną. Twierdzą też, że stadnina po latach zawirowań wychodzi na prostą i zmiana prezesa nie jest zasadna. Dziś po południu ma dojść do kluczowych rozmów w sprawie rozwiązania konfliktu. Wczoraj do protestu w ramach solidarności dołączyli pracownicy stadniny w Michałowie.

Zrobię wszystko, jeżeli będzie mi dane, żeby ta frma odzyskała swoją pozycję na świecie i żeby miała dobre wyniki finansowepowiedziała w środę Hanna Sztuka, powołana na stanowiska prezesa. Jak podkreśliła, w obecnej sytuacji nie wyobraża sobie ustąpienia ze stanowiska.

Jaki jest wynik finansowy stadniny?

Z odpowiedzi resortu rolnictwa na poselską interpelację w sprawie wyników działalności stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie, dowiadujemy się, że "wynik finansowy SK Janów Podlaski oraz SK Michałów za rok 2022 szacowany jest na poziomie dodatnim".

Jak czytamy w dokumencie:

1) wpływy ze sprzedaży wszystkich koni w SK Janów Podlaski w ciągu 2022 r. wyniosły 2 000 644,05 zł, zaś wpływy za sprzedaży koni podczas Aukcji Pride of Poland w sierpniu 2022 r. wyniosły 1 163 916,30 zł

2) wpływy ze sprzedaży wszystkich koni w SK Michałów w ciągu 2022 r. zamknęły się kwotą 3 446 524,42 zł, zaś wpływy za sprzedaży koni podczas Aukcji Pride of Poland w sierpniu 2022 r. wyniosły 1 315 979,20 zł.

3) od dnia 19 lutego 2016 r. stanowisko Prezesa Zarządu (lub p.o. Prezesa) SK Janów Podlaski pełniło 5 osób, zaś stanowisko Prezesa Zarządu (lub p.o. Prezesa) SK Michałów - 6 osób.

4) koszty zatrudnienia w SK Janów Podlaski wynikające z umów o pracę w 2022 r. wyniosły 4 667 100,89 zł, zaś koszty wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło wyniosły 404 665,34 zł. Koszty zatrudnienia w SK Michałów wynikające z umów o pracę w 2022 r. wyniosły 4 060 638,58 zł, zaś koszty zatrudnienia wynikające z umów zlecenia wyniosły 501 613,60 zł. Umowy o dzieło nie były zawierane.

5) Na dzień 31 grudnia 2022 r. w SK Janów Podlaski zatrudnionych było na umowę o pracę 80 osób, zaś w SK Michałów - 46 osób.

6) Średniomiesięczne wynagrodzenie p.o. Prezesa Zarządu SK Janów Podlaski w 2022 r. wyniosło brutto 17 615,12 zł.

7) Średniomiesięczne wynagrodzenie każdego z p.o. Prezesów Zarządu SK Michałów w 2022 r. wyniosło brutto 17 615,12 zł.

Pełna treść odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie wyników finansowych polskich stadnin.