Organizacja wyborów prezydenckich 28 czerwca jest realna przy maksymalnej mobilizacji wszystkich osób zaangażowanych w proces wyborczy - ocenił szef PKW Sylwester Marciniak. Wskazywał jednocześnie, że toczący się proces legislacyjny skraca kalendarz wyborczy.

Szef PKW był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy jego zdaniem możliwe jest zorganizowanie wyborów prezydenckich 28 czerwca.

To jest pierwszy termin tak na styk przy maksymalnej mobilizacji wszystkich osób zaangażowanych w proces wyborczy. Jest to realne, ale to by wymagało maksymalnego zaangażowania wszystkich - ocenił Marciniak.

W dalszym ciągu nie mamy stanu prawnego - mamy Kodeks wyborczy w pewnej szczątkowej wersji, na to się nakłada ustawa z 6 kwietnia o wyłącznym głosowaniu korespondencyjnym i wreszcie ustawa z 12 maja, która nie jest jeszcze obowiązującym aktem prawnym - wskazywał.

Szef PKW przypominał, że 6 sierpnia kończy się kadencja urzędującego prezydenta. "Mam nadzieję, że do tego czasu będzie już dokonany wybór prezydenta" - oświadczył. Zwrócił jednocześnie uwagę, że toczący się proces legislacyjny skraca kalendarz wyborczy.

Marciniak był także pytany o zwłokę w publikacji uchwały PKW z 10 maja. Jego zdaniem, gdyby uchwała PKW była wcześniej opublikowana w Dzienniku Ustaw to i tak "niemożliwe byłoby dla marszałka Sejmu wydanie zarządzenia zgodnego ze stanem prawnym, bo ciągle nie mamy jednoznacznego stanu prawnego".


Skrócony kalendarz wyborczy

Szczegóły postępowania w przyspieszonej procedurze powinny zostać opisane w zarządzeniu terminu wyborów marszałek Sejmu. Już teraz wiadomo na pewno, że nowi kandydaci nie będą mieli na zabranie podpisów tyle czasu, co kandydaci zgłoszeni i zatwierdzeni do wyborów, które nie odbyły się 10 maja.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym kandydaci mają na to 10 dni, jednak obecnie zachowanie tego terminu uniemożliwiłoby podjęcie kolejnych kroków do przygotowania głosowania.  

Druk kart do głosowania będzie mógł rozpocząć się dopiero po ostatecznym zatwierdzeniu wszystkich kandydatów na prezydenta. Do zadań PKW należy również przygotowanie i rozesłanie pakietów do głosowania korespondencyjnego.