Po przerwie związanej ze świętem Bożego Ciała wracają egzaminu maturalne. Dziś absolwenci liceów i techników zmierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie rozszerzonym. Arkusze wraz z propozycjami odpowiedzi przygotowanymi przez ekspertów portalu Interia.pl znajdziecie po południu na naszej stronie.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Wymaga się też od nich, aby przystąpili do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru, a maksymalnie do sześciu. 

Matematyka na poziomie rozszerzonym to trzeci najchętniej wybierany przez uczniów przedmiot dodatkowy podczas matury. Zdawać będzie ją dziś 65,9 tys. osób, co stanowi aż  24,2 proc. tegorocznych absolwentów.

Egzamin rozpoczął się o godzinie 9. Na naszej stronie opublikujemy arkusz egzaminacyjny i propozycje odpowiedzi przygotowane przez ekspertów Interia.pl.  Warto zapamiętać adres: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-matura lub pobrać aplikację, by otrzymać na telefon powiadomienie.

Maturalny maraton. Harmonogram egzaminów

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, pierwszy egzamin maturalny odbył się 8 czerwca. Absolwenci liceów i techników najpierw napisali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

We wtorek 9 czerwca przystąpili do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Z kolei w środę 10 czerwca zmierzyli się z językiem angielskim.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

W tym tygodniu odbędą się jeszcze egzaminy z filozofii, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, języka niemieckiego, geografii i historii sztuki.

Część pisemna egzaminu maturalnego

CzerwiecGodzina 9:00Godzina 14:00
15 poniedziałekmatematyka – prfilozofia – pp filozofia – pr
16 wtorekbiologia – pp, biologia – prwiedza o społeczeństwie – pp, wiedza o społeczeństwie – pr
17 środachemia – pp, chemia – prinformatyka – pp, informatyka – pr
18 czwartekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – pr, język niemiecki – dj
19 piątekgeografia – pp, geografia – prhistoria sztuki – pp, historia sztuki – pr
22 poniedziałekjęzyk włoski – pp, język łemkowski – pp, język łemkowski – prjęzyk włoski – pr, język włoski – dj
23 wtorekjęzyk francuski – ppjęzyk francuski – pr, język francuski – dj
24 środafizyka i astronomia – pp, fizyka i astronomia / fizyka – prhistoria – pp ,historia – pr
25 czwartekjęzyk hiszpański – ppjęzyk hiszpański – pr, język hiszpański – dj
26 piątekjęzyk rosyjski – ppjęzyk rosyjski – pr, język rosyjski – dj
29 poniedziałekjęzyki mniejszości narodowych – pp, język kaszubski – pp, język kaszubski – prjęzyki mniejszości narodowych – pr, historia muzyki – pp, historia muzyki – pr
*pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, dj – poziom dwujęzyczny

Matura 2020 w reżimie sanitarnym

Organizacja tegorocznych egzaminów wygląda zupełnie inaczej niż sesje maturalne z poprzednich lat. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły i w salach, w których odbywają się egzaminy są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

Abiturienci nie muszą za to w tym rok przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzana zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Jakie wyniki są potrzebne, aby zdać maturę?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.
Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wyciekły pytania maturalne? Śledztwo podejmie Prokuratura Okręgowa w Warszawie