W przypadku skierowania na kwarantannę – zgodnie z informacją umieszczoną na stronach sanepidu – to na pracowniku spoczywa obowiązek powiadomienia szefa. Podobnie jest po zakończeniu kwarantanny. Teraz już nie jest potrzebne zaświadczenie z sanepidu o naszej gotowości powrotu do pracy. Możemy to zrobić sami w pisemnym oświadczeniu.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na kwarantannie przebywa 496 213 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte są 49  50 osoby. Takie informacje przekazał resort w piątek 30 października. 

Kogo dotyczy kwarantanna? Resort precyzuje

Od 24 października obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny. Osoby zamieszkujące z kimś, kto miał kontakt z zakażonym, lub jest podejrzewany o zakażenie koronawirusem, nie muszą już wspólnie z nim poddawać się 10-dniowej kwarantannie.

Dla niektórych takie regulacje mogą być dużą ulgą i umożliwić normalne funkcjonowanie. Inni alarmują, że poluzowanie obostrzeń może przyczynić się do wzmożonej fali zachorowań na SARS-CoV-2.

Osoby, które odbywają kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną są teoretycznie zdrowe. Jeśli nie zauważą u siebie żadnych podejrzanych objawów, które wskazywałyby na zakażenie koronawirusem - nie są poddawani testowi PCR.

W trakcie kwarantanny mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i wtedy wypłacane jest im 80 proc. wynagrodzenia.

"Rzeczpospolita" w dzisiejszym artykule przypomina, że pracodawca nie może nakazać pracy podczas kwarantanny. 

To pracownik powiadamia pracodawcę o kwarantannie

Natomiast sanepid informuje, że to pracownik ma obowiązek powiadomić swojego szefa o skierowaniu na kwarantannę. Może to zrobić telefonicznie lub mailem.

Podobnie jest po zakończeniu kwarantanny. "Po zakończonej kwarantannie (w ciągu 3 dni roboczych) pracownik przedkłada pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny" - czytamy w komunikacie.

Takie oświadczenie musi zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeżeli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia,
  • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Sanepid podkreśla, że na ma obowiązku dołączenia do oświadczenia dokumentu albo jego kopii o decyzji inspektora sanitarnego.