Twoje dziecko miało kontakt z zakażonym koronawirusem uczniem... Czy Ty też trafisz na 10-dniową kwarantannę? Od 24 października obowiązują nowe regulacje. Zwalniają one z obowiązku kwarantanny współdomowników mieszkaujących z osobą, która miała kontakt z zakażonym. "To jest duże ograniczenie liczby osób, które są objęte tymi restrykcjami" - mówi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko.

Od 24 października obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny. Osoby zamieszkujące z kimś, kto miał kontakt z zakażonym, lub jest podejrzewany o zakażenie koronawirusem, nie muszą już wspólnie z nim poddawać się 10-dniowej kwarantannie.

Dla niektórych takie regulacje mogą być dużą ulgą i umożliwić normalne funkcjonowanie. Inni alarmują, że poluzowanie obostrzeń może przyczynić się do wzmożonej fali zachorowań na SARS-CoV-2.

Osoby, które odbywają kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną są teoretycznie zdrowe. Jeśli nie zauważą u siebie żadnych podejrzanych objawów, które wskazywałyby na zakażenie koronawirusem - nie są poddawani testowi PCR.

Kwarantanna dla rodziców?

Jeśli nasze dziecko miało kontakt z osobą zakażoną, to my - jako rodzice - nie musimy wspólnie z naszym dzieckiem odbywać 10-dniowej kwarantanny. Warunkiem jest, że sami nie mieliśmy styczności z zakażonym uczniem czy nauczycielem.

W takiej sytuacji na kwarantannę trafi dziecko, które taki kontakt miało, a jego domownicy, czyli np. rodzice i dziadkowie - już nie.

Zmiana w najnowszych przepisach mówi, że kwarantanna przewidziana jest wyłącznie dla osób, które miały osobisty i bezpośredni kontakt z osobą z dodatnim wynikiem testu na Covid-19.

"Z powodu jednego dodatniego testu na kwarantannę trafiało 200-300 uczniów"

Generalnie te zmiany w dużej mierze dotyczą szkół. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że z powodu jednego dodatniego testu w szkole, często 200-300 osób trafiało na kwarantannę - podkreśla szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. 

Jak dodaje - dzięki temu, że starsze roczniki już nie chodzą do szkoły, tylko młodsze - liczba osób w kwarantannie gwałtownie zmaleje.

Ile trwa kwarantanna?

Jeśli wróciłeś do kraju i trafiłeś na kwarantannę, to obowiązuje Cię ona przez 10 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu.

Kwarantanna z uwagi na kontakt z osobą chorą trwa również 10 dni. Liczona jest od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. 

Niewykluczone, że okres zostanie wydłużony. O tym decydują służby sanitarno-epidemiologiczne.

Kwarantanna a izolacja domowa

Kwarantanny nie można mylić z izolacją domową -  dotyczy tylko osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Osoba, która odbywa izolację, otrzyma siódmego dnia SMS, który będzie dotyczył kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Teleporada powinna się odbyć między 8. a 10. dniem izolacji. Może ona ulec wydłużeniu, jeśli podczas rozmowy lekarz stwierdzi, że Twój stan zdrowia tego wymaga.

  • Lekarz nie zdecydował o przedłużeniu Twojej kwarantanny? W takim razie zakończysz ją po 10 dniach od momentu uzyskania pierwszego dodatniego testu w kierunku Covid-19. Warunkiem jest brak objawów klinicznych.

  • Jeśli lekarz przedłużył Twoją kwarantannę, bo wystąpiły u Ciebie objawy kliniczne - zakończysz ją po 3 dniach bez gorączki i innych objawów infekcji. Stanie się to nie wcześniej, niż po 13 dniach od dnia wystąpienia tych objawów.

To pracownik powiadamia pracodawcę o kwarantannie

Sanepid informuje jednocześnie, że to pracownik ma obowiązek powiadomić swojego szefa o skierowaniu na kwarantannę. Może to zrobić telefonicznie lub mailem.

Podobnie jest po zakończeniu kwarantanny. "Po zakończonej kwarantannie (w ciągu 3 dni roboczych) pracownik przedkłada pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny" - czytamy w komunikacie.

Takie oświadczenie musi zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeżeli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia,
  • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Sanepid podkreśla, że na ma obowiązku dołączenia do oświadczenia dokumentu albo jego kopii o decyzji inspektora sanitarnego.

Non stop śledzimy, jak wygląda sytuacja związana z koronawirusem w Polsce i za granicą. Na RMF24.pl codziennie dostępny jest też raport, w którym zestawiamy najważniejsze informacje z kraju i na świecie. Bądź na bieżąco.