Matematyka królowała w środę w polskich szkołach podstawowych. Ósmoklasiści pisali test z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze o godzinie 13, a u nas znajdziecie propozycje odpowiedzi zadań egzaminu ósmoklasisty z matematyki przygotowane specjalnie dla Was przez nauczycieli.

Ósmoklasiści egzamin z matematyki rozpoczęli o godzinie 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 100 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami (posiadający orzeczenie ze względu na niepełnosprawność ruchową lub intelektualną lub rozpoznani jako potrzebujący wsparcia psychologiczno-pedagogicznego) dostali 50 dodatkowych minut.

Tuż po godz. 13, kiedy Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne, umieścimy je na naszej stronie w sieci. Chwilę potem nauczyciel matematyki zacznie rozwiązywać test - odpowiedzi sukcesywnie będziemy prezentować w RMF24. 

Ósmoklasiści po egzaminie z matematyki: Prosty

To był zająkująco łatwy egzamin - mówili reporterowi RMF FM uczniowie zakopiańskiej szkoły podstawowej nr 3, którzy dziś pisali test z matematyki. Większość ósmoklasistów wychodziło z egzaminu z szerokimi uśmiechami.

Były równania, obliczanie długości kątów w trójkącie, obliczanie objętości graniastosłupa - wyliczała jedna z tegorocznych ósmoklasistek. To był bardzo prosty egzamin. O wiele trudniejsze zadania robiliśmy na lekcjach - dodawał jej kolega. Mógłbym obstawiać, że napisałem na 100 procent.

Na pewno był łatwiejszy niż egzamin próbny z matematyki - podkreślali inni uczniowie. Super!  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022. MATEMATYKA. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ ARKUSZE CKE >>>

We wtorek ósmoklasiści pisali test z języka polskiego. Arkusze CKE i propozycję odpowiedzi znajdziecie TUTAJ>>>

W czwartek uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej będą pisać egzamin z języka obcego. Na naszej stronie znajdziecie rozwiązania z języka angielskiego.

Wymagania wobec ósmoklasistów

Wobec uczniów wymaga się m.in. sprawności rachunkowej (np. wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci i działań trudniejszych pisemnie) i znajomość danych i pojęć matematycznych.

Oto niektóre ze szczegółowych wymagań egzaminacyjnych wobec zdających egzamin ósmoklasisty. Uczeń zdający egzamin powinien:

 • zamieniać ułamki zwykłe (ułamek zwykły to np. 3/4) o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne (ułamek dziesiętny to np. 0,75),
 • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych) lub pisemnie,
 • obliczać kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr,
 • zamieniać i prawidłowo stosować jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona,
 • obliczyć: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s,
 • podnieść potęgę do potęgi,
 • rozwiązać równania z jedną niewiadomą,
 • znać najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,
 • rozpoznać i nazywać trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne, a także kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez,
 • stosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń),
 • rozpoznać graniastosłupy proste, ostrosłupy (w tym proste i prawidłowe), walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazać te bryły wśród innych modeli brył. Potrafi obliczać ich pola powierzchni,
 • stosować jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3.

Terminy dodatkowe

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Oto terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9 - egzamin z j. polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9 - egzamin z matematyki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9 - egzamin z j. obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasistów?

Testy ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 1 lipca 2022 roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych otrzymają 8 lipca.

Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty. Nie ma progu punktowego, który jest konieczny do osiągnięcia podczas testu. Wynik ma jednak znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie mogą być sądownie podważone.

Jak liczone są punkty na egzaminie?

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła branżowa lub szkołą specjalna).

Liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty w połowie składa się z punktów za egzamin, a w drugiej połowie - za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku rywalizacja o miejsca w cieszących się największych zainteresowaniem szkołach ponadpodstawowych będzie utrudniona, ponieważ - w wyniku reform oświaty - w rekrutacji weźmie udział półtora rocznika. Wynika to ze skumulowania liczby uczniów, którzy rozpoczynali swoją edukację w wieku 6 i 7 lat - efekt ten będzie występował jeszcze w kolejnym roku.

Co to jest egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od 2019 roku. Tegoroczny test jest czwartym od reformy edukacji i zakończenia działalności gimnazjów.

Treść zadań testu powstaje na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 roku.

Opracowanie: