Dla ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych rozpoczął się dziś egzaminacyjny maraton. Na początek test z języka polskiego. Choć Centralna Komisja Egzaminacyjna pokaże arkusze dopiero o godz. 13, od uczniów i uczennic już wiemy, jakie wypracowania pisali.

Ósmoklasiści rozpoczęli egzamin z języka polskiego o godz. 9. 

Jakie lektury były egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie mieli 120 minut, by zmierzyć się z zadaniami z języka polskiego. Z informacji przekazanych przez uczniów wiadomo, że na teście pojawił się fragment "Zemsty" Aleksandra Fredry i uczniowie odpowiadali na związane z nim pytania.

Z relacji uczniów wynika, że na egzaminie ósmoklasisty trzeba było się zmierzyć z opowiadaniem, a także z tematem, który poruszał motyw przyjaźni. 

W rozprawce należało - odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu - rozważyć trafność stwierdzenia: "Z przyjacielem łatwiej pokonać trudności". Opowiadanie miało z kolei opisywać spotkanie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Jak przekazywali nam uczniowie polecenie brzmiało: "Wspólna przygoda skłoniła cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego w lekturze".  

Najwyżej punktowane zdanie na egzaminie z języka polskiego to wypracowanie. W sumie można za nie zdobyć 20 punktów. Oceniany tekst musi mieć minimum 250 słów.

Egzamin ósmoklasisty - arkusze CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna po godz. 13 opublikowała arkusze egzaminacyjne. Są one dostępne także tutaj, na naszej stronie. Za chwilę zaczniemy sukcesywnie publikować propozycje odpowiedzi. Przygotuje je dla Was polonistka mgr Małgorzata Wojtysiak nauczycielka z Warszawy.  

ARKUSZE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - JĘZYK POLSKI. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

Arkusze i odpowiedzi z egzaminów ósmoklasisty z poprzednich lat znajdziecie w naszym raporcie specjalnym>>>

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na egzamin urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany po raz czwarty - po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

Testy - podobnie jak w ubiegłym roku - są przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

To zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Terminy dodatkowe

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasistów?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca.

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku rywalizacja o miejsca w najbardziej obleganych placówkach będzie zaciekła. W wyniku reform oświaty w rekrutacji weźmie udział półtora rocznika. 

Jak obliczyć punkty - sprawdź w naszym wcześniejszym artykule. Kliknij tutaj>>>