Wielkimi krokami zbliża się egzamin ósmoklasisty. W tym roku zostanie przeprowadzony między 24 -26 maja. Ile trwają poszczególne egzaminy? Poniżej wszystkie potrzebne informacje.

Stresują się zarówno rodzice jak i dzieci. To pierwszy w ich życiu tak ważny sprawdzian. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny egzamin ósmoklasisty.  Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022 przedstawia się następująco. 

  • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 – język polski
  • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – matematyka
  • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – język angielski (opcjonalnie inny język nowożytny).

CKE wyznaczyła też dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty, przeznaczony dla tych osób, które nie mogły zdawać w maju ( np. z powodu choroby). Tacy uczniowie mogą podejść do egzaminu w czerwcu. Poniżej znajdziecie dokładne daty. 

  • 13 czerwca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
  • 14 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki
  • 15 czerwca (środa) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).


Ile trwają poszczególne egzaminy

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut. W tym czasie uczniowie muszą się zmierzyć się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Dodatkowo muszą napisać też wypracowanie na zadany temat. 

Egzamin z matematyki trwa 100 minut. Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki pojawiają się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W tym roku do egzaminu z matematyki nie trzeba się będzie uczyć zagadnień dotyczących dowodów geometrycznych. Zmniejszony został także zakres wymagań z geometrii przestrzennej i działań na pierwiastkach. Wszystko z powodu pandemii Covid-19.

Egzamin z języka angielskiego trwa 90 minut i składa się z pięciu części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych, rozumienie tekstów pisanych oraz wypowiedź pisemna.Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty dobrze jest przejrzeć przykładowe arkusze zadań z poprzednich lat. Znajdują się one na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce egzamin ósmoklasisty. 

Wszystko co ważne na temat egzaminu ósmoklasisty z poprzedniego roku znajdziecie też tutaj>>>>> 

Za wszystkich ósmoklasistów trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!