Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Muszą do niego przystąpić wszyscy absolwenci ósmej klasy. Egzaminu nie można nie zdać, a jego wynik zadecyduje o tym, do jakiej szkoły średniej dostanie się absolwent....

2020

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Muszą do niego przystąpić wszyscy absolwenci ósmej klasy. Egzaminu nie można nie zdać, a jego wynik zadecyduje o tym, do jakiej szkoły średniej dostanie się absolwent.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej.

W 2020 roku ósmoklasiści mieli pisać egzaminy w terminie 21-23 kwietnia. Ale w związku z pandemią koronawirusa termin egzaminu dla ósmoklasistów został zamieniony. Część z języka polskiego zaplanowano na 16 czerwca (wtorek), część matematycznąna – 17 czerwca (środa), a język obcy nowożytny – 18 czerwca (czwartek).

• pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
• drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
• trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00.

W raporcie specjalnym na RMF 24 opublikujemy zarówno arkusze egzaminacyjne, jak i propozycje rozwiązań.
Radio Muzyka Fakty