Tak łatwego egzaminu z matematyki jeszcze nie było! – twierdzi spora część ósmoklasistów, którzy dziś pisali egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Czy rzeczywiście tak było? Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z matematyki. Znajdziecie je w tym artykule. Na bieżąco publikujemy także propozycje odpowiedzi.

Ósmoklasiści pisali dziś drugi z trzech egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Większość uczniów, wychodząc z testu z matematyki, zapewniała, że zadania były proste, zdecydowanie łatwiejsze niż na egzaminie próbnym. Czy tak było rzeczywiście - sprawdźcie. Poniżej publikujemy arkusze (w formie galerii i zdjęć i pliku do pobrania). Wkrótce pani Katarzyna Krzysztofik ze Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu przygotuje dla Was rozwiązania.

Egzamin ósmoklasisty - arkusze CKE

EGZAMIN ÓSMOKLASITY 2022. MATEMATYKA. ARKUSZE CKE>>>


Ósmoklasiści na rozwiązanie egzaminu z matematyki mieli 100 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami (posiadający orzeczenie ze względu na niepełnosprawność ruchową lub intelektualną lub rozpoznani jako potrzebujący wsparcia psychologiczno-pedagogicznego) dostali 50 dodatkowych minut.

We wtorek uczniowie mierzyli się z językiem polskim - tegoroczne arkusze i odpowiedzi znajdziesz TUTAJ.

W czwartek przyjdzie czas na język obcy. Arkusze wraz z propozycja rozwiązań także opublikujemy na naszych stronach - w specjalnym raporcie Egzamin ósmoklasisty. 

Terminy dodatkowe

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Oto terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

  • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9 - egzamin z j. polskiego,
  • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9 - egzamin z matematyki,
  • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9 - egzamin z j. obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasistów?

Testy ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 1 lipca 2022 roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych otrzymają 8 lipca.

Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty. Nie ma progu punktowego, który jest konieczny do osiągnięcia podczas testu. Wynik ma jednak znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie mogą być sądownie podważone.

Jak liczone są punkty na egzaminie?

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła branżowa lub szkołą specjalna).

Liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty w połowie składa się z punktów za egzamin, a w drugiej połowie - za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku rywalizacja o miejsca w cieszących się największych zainteresowaniem szkołach ponadpodstawowych będzie utrudniona, ponieważ - w wyniku reform oświaty - w rekrutacji weźmie udział półtora rocznika. Wynika to ze skumulowania liczby uczniów, którzy rozpoczynali swoją edukację w wieku 6 i 7 lat - efekt ten będzie występował jeszcze w kolejnym roku.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od 2019 roku. Tegoroczny test jest czwartym od reformy edukacji i zakończenia działalności gimnazjów.

Treść zadań testu powstaje na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 roku.