Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kolejnej sprawie dot. sądownictwa w Polsce: TSUE uznał, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - które doprowadziły do zniesienia skutecznej sądowej kontroli rozstrzygnięć KRS ws. nominacji do Sądu Najwyższego - mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o brak możliwości odwołania się przez sędziów od negatywnej decyzji KRS.

Sprawa dotyczy sędziów, którzy kandydowali do Sądu Najwyższego i nie zostali powołani ze względu na negatywną uchwałę KRS, ale nie mogli się od tej uchwały odwołać.

Cytat

Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
Jedna z nowelizacji ustawy o KRS, przyjęta w kwietniu 2019

Wyrok TSUE jest orzeczeniem ws. zadanego Trybunałowi pytania prejudycjalnego, a to oznacza, że ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie dokonać będzie musiał sąd krajowy: w tym wypadku to Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem właśnie on - mając wątpliwości - zadał Trybunałowi pytanie.

W wyroku TSUE podkreślił zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed krajowym i orzekł, że jeśli Naczelny Sąd Administracyjny dojdzie do wniosku, że zmiany przepisów z 2018 roku naruszają prawo Unii, to automatycznie nie będzie mógł tych zmienionych przepisów stosować.

W takiej sytuacji będzie musiał sięgnąć po przepisy wcześniejsze.

Przeczytaj komunikat prasowy TSUE ws. dzisiejszego orzeczenia >>>>